Movement for every heartbeat

Lappset skapar inspirerande och inkluderande lek- och träningsupplevelser för alla

Vårt uppdrag på Lappset är att förbättra välbefinnandet i världen genom att skapa inspirerande (lek)platser som utmanar fantasin, främjar lärande, respekterar naturen och uppmuntrar till aktivitet för alla människor.