Movement for every heartbeat

Lappset skapar inspirerande och inkluderande lek- och träningsupplevelser för alla

Vårt uppdrag på Lappset är att förbättra välbefinnandet i världen genom att skapa inspirerande lek som triggar fantasin, främjar lärande, respekterar miljön och uppmuntrar till aktivitet, oavsett ålder eller förutsättningar.