Lek- och träningsytor för alla

Rörelse och träning har betydande positiva effekter på människors fysiska och psykiska hälsa. En lekplats eller träningsmiljö som utformats på rätt sätt uppmuntrar människor till att röra sig både regelbundet och när andan faller på – samtidigt som man har kul. Detta är särskilt viktigt för vårdinrättningar. Alla vårdinrättningar kan spela en viktig roll för att främja människors rörelse- och träningsbeteende.

Alla förtjänar tid och möjlighet att leka och träna tillsammans

Att ha roligt är något som är viktigt för oss alla. När du upplever lycka känner du dig trygg och uppskattad. När du känner glädje utmanar du dig själv och fler möjligheter öppnar sig. Detta är särskilt viktigt för personer som lider av eller återhämtar sig från sjukdom eller skada.

Alla förtjänar tid och möjlighet att leka tillsammans, få bättre självförtroende och skapa nya vänner. En tillgänglig lekplats eller motionsyta kräver inte specialprodukter som fokuserar på funktionsnedsättningar, men det krävs kunskap för att göra fysisk aktivitet, upplevelser och sociala möten tillgängliga för både unga och gamla.

Kontakta oss

Vår träningsutrustning i Senior Sport möjliggör ett behagligt sätt att röra på sig.

Vår träningsutrustning i Senior Sport möjliggör ett behagligt sätt att röra på sig.

Omsorg för de äldre

Många äldre har begränsad möjlighet att träna på grund av fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Men oavsett förmåga finns det fortfarande mycket att vinna på regelbunden motion.

Vår träningsutrustning Seniorsport möjliggör ett behagligt sätt att röra på sig. Samtidigt är varje övning en direkt hjälp till en enklare och mer självständig vardag. På Lappset designar vi motionsytor som tillgodoser specifika behov hos människor med varierande fysisk förmåga och ambition – även för människor med demenssjukdomar. Våra projekt initieras regelbundet av hälsovårdsorganisationer och sjukgymnaster och genomförs ofta under medverkan av lokala föreningar.

Barn med särskilda behov

Barn med särskilda behov glöms ofta bort vid lekplatsdesign. De flesta inkluderande lekplatser är oftast bara fokuserade på en särskild funktionsnedsättning eller så är de inte spännande eller utmanande nog för att engagera alla barn.

Genom att göra en mindre justering av lekplatsutrustning kan personer med funktionsnedsättning också vara med utan att justeringen på något sätt är uppenbar. Lekutrustningen kan ge extra stöd och greppmöjligheter eller inkludera en lekpanel som är tillräckligt låg för att nås av ett barn i rullstol eller med nedsatt rörlighet. Färgmarkeringar och kontraster hjälper barn med nedsatt syn. Viloplatser med bänkar och pergolor bredvid lekutrustningen hjälper barn med koncentrationssvårigheter att bearbeta sina upplevelser eller komma ner i varv efter leken.

Ladda ner vår kostnadsfria guide för inkluderande lekplatser

Genom att göra en mindre justering av lekplatsutrustning kan personer med funktionsnedsättning också vara med utan att justeringen är på något sätt uppenbar.

Genom att göra en mindre justering av lekplatsutrustning kan personer med funktionsnedsättning också vara med utan att justeringen är på något sätt uppenbar.

Barnsjukhuset Wilhelmina i Nederländerna har ett motionsområde på taket

Barnsjukhuset Wilhelmina i Nederländerna har ett motionsområde på taket

Rehabilitering och återhämtning med interaktiv lek

Att kombinera lek och träning bidrar till bättre kondition och hälsa och man får en paus från eventuell oro eller bekymmer. Genom att använda smart teknik i lekutrustningen gör vi lek och rehabilitering roligare och mer utmanande med mätbara resultat. Det ökar motivationen för rehabilitering på sjukhus och andra vårdinrättningar och väcker tävlingsinstinkten, särskilt bland barnen.

Kontinuerlig träning för äldre förebygger förlorad muskelmassa under en längre sjukhusvistelse och bidrar till bättre sömn och mer energi. Ett utegym är ett perfekt komplement till den träningsutrustning som finns i inomhusmiljöer på sjukhus. Utegymmet kan också bli en del av behandlingen på avdelningen för sjukgymnastik/arbetsterapi.

Inkluderande parkmöbler

När man designar miljöer som stärker hälsan är det små, enkla saker som gör att det blir lättare att röra på sig och som uppmuntrar människor att gå ut och leka, träna och få frisk luft.

Enkla designval kan göra stor skillnad när det gäller att uppmuntra människor att röra på sig och njuta av naturen. Högre bänkar med armstöd kan till exempel göra det lättare att sätta sig och resa sig och då utgöra en bekväm viloplats för de som behöver det. Samtidigt kan picknickbord med förlängda bordsskivor erbjuda rullstolsburna en avkopplande plats där de enkelt kan sitta och vara del i gemenskapen runt bordet. Glöm inte de små men viktiga detaljerna – att placera ut tillbehör som papperskorgar kan förbättra lekplatsers och träningsmiljöers användbarhet avsevärt.

Bänken Park Place Senior har två armstöd, och sittpositionen är rakare än i grundmodellen, vilket hjälper äldre att sätta sig och komma upp lättare.

Bänken Park Place Senior har två armstöd, och sittpositionen är rakare än i grundmodellen, vilket hjälper äldre att sätta sig och komma upp lättare.

Produkter som visas på denna sida