Träningsområde på Twente Universitet i Nederländerna

Platser för utomhusidrott ökar fysisk aktivitet

Över hela världen kan vi se fler och fler platser för utomhusidrott som görs tillgängliga för allmänheten. Vad är orsaken till denna trend? Användningen av idrottsanläggningar är ofta långt ifrån optimal.

Idrottare använder ofta utomhusanläggningar på kvällar, men de andra timmarna på dygnet nyttjas inte idrottsplatser och utegym lika ofta. Alla skulle tjäna på om man gjorde anläggningarna tillgängliga för alla och även utnyttjade dem på bästa möjliga sätt under de tider de används minst.

Att aktivera alla är avgörande

På Lappset tror vi starkt på möjligheten att skapa utomhusytor som är utformade för att uppmuntra till träning. Idrottsplatser, utegym och lekplatser ger alla människor möjlighet att vara aktiva utomhus. Att skapa platser som främjar fysisk aktivitet kräver noggrann planering och hänsyn till många olika faktorer. Genom att erbjuda smidiga vägar mellan olika idrottsanläggningar, utegym och lekplatser kan man skapa en inbjudande atmosfär som uppmuntrar individer att utnyttja platsen.

Möjligheter till träning underlättar utvecklingen av människors fysik och allmänstatus och stimulerar en förbättring av både kognitiva och sociala färdigheter. Det är viktigt att man når dem som inte brukar gå och träna. För att uppnå målet att få alla, oavsett ålder och förmåga, att engagera sig i fysisk aktivitet är det viktigt att erbjuda träningsmöjligheter på många platser. Detta omfattar även att man erbjuder platser för gruppmöten, utbildningar och fritidsaktiviteter.

Kontakta oss

Träning ger kraft och energi

En träningsyta kan planeras så att det gör oss gladare och ger människor i alla åldrar mer energi, genom att erbjuda möjlighet till träning med den egna kroppen som belastning så som parkour, crossfit, eller hinderbanor för vuxna och utegym för styrketräning. Träning av den typen är relativt enkelt att utföra, även utan vägledning. Det gör dem till ett utmärkt komplement till traditionella idrottsanläggningar och ökar möjligheterna att röra på sig. Sådan utrustning kan också höja kvaliteten och mångsidigheten hos befintliga idrottsplatser och motionsspår avsevärt. Självklart kan de också fungera på egen hand som exempelvis utegym. Om du vill säkerställa att en träningsyta är inkluderande och tillgänglig för alla, är det viktigt att välja rätt utrustning och rätt underlag så att platsen blir lättillgänglig för alla, oavsett funktionsvariation.

Du kan lyfta din träningsyta genom att lägga till en interaktiv lek- och träningsprodukt som en Sutu eller Fono. På så sätt breddar du intresset för ytan och lockar även ungdomar. 

Utomhusgym vid Tammerfors universitet i Finland

Utomhusgym vid Tammerfors universitet i Finland

Barn som spelar fotboll i en Toro Interaktiv idrottsarena

Barn som spelar fotboll i en Toro Interaktiv idrottsarena

Multiarenor

Hur organiserar man en mindre utomhusyta optimalt så att så många som möjligt kan motionera där?

Lappsets sportarenor har utvecklats enligt de rådande trenderna. Med multiarenor kan man främja en hälsosam livsstil och samtidigt ge möjlighet till lek och möten på allmän plats även om det råder brist på utrymme. Det går att sätta upp nät, korgar och mål (även interaktiva) i arenorna så att man kan spela annat än bara fotboll. Handboll, hockey, tennis och volleyboll är bara några av alla möjligheter. När utomhusytorna används på ett effektivt sätt säkerställer man att alla får gott om plats för utomhuslek och möjlighet att delta i utomhussporter.

Träning för äldre

Den äldre generationen måste också ges möjlighet till att vara aktiva, engagerade och sociala. Att uppmuntra rörelse, lek och fritidsaktiviteter kan öka deras allmänna välbefinnande. En idrotts- och motionspark är en utmärkt plats för detta. Inkluderande träningsutrustning för äldre kan placeras ut i en motionspark för äldre som ett komplement till andra träningsställen. Det kan också fungera bra som en plats nära ett vårdhem eller äldreboende.

Träningsställen är ett utmärkt sätt för äldre att hålla sig känslomässigt och fysiskt aktiva. Dessa platser måste vara lättillgängliga så att fler människor kan använda dem. Det kan handla om att se till att det finns allmänna kommunikationer, goda vägförhållanden och gång- och cykelvägar för transport till och från platsen. Att ha flera olika vägar till och från träningsplatsen är inte bara bekvämt utan uppmuntrar de äldre att vara aktiva på ett naturligt sätt. Underlaget måste också vara tillgängligt och lätt att ta sig fram på.

Träningsutrustning utomhus för äldre är också utmärkt för rehabilitering, rörlighetsträning och avslappning efter ett intensivt träningspass!

Terapiyta med seniorsport i Vught, Nederländerna

Terapiyta med seniorsport i Vught, Nederländerna

Nikkilän Sydän skolgård i Sipoo, Finland

Kom ihåg att välja rätt underlag till din idrottsanläggning

Enligt de europeiska säkerhetsnormerna måste lekplatser och träningsutrustning för utomhusbruk monteras fast på en yta, och fallhöjden får inte vara högre än utrustningen. Förutom stötdämpningsreglerna kan länder ha olika regler för det säkerhetsutrymme som krävs runt utrustningen.

Områdets underlag har också en stor påverkan på dess användbarhet. Välj optimalt underlag för behoven i området och dess målgrupp.

Lekplatser ger mervärde

En lekplats är inte bara en rolig plats där barn kan leka, utan den är också en möjlighet för barnen att använda och utveckla sina sociala, känslomässiga, kognitiva och motoriska färdigheter. Det är särskilt fördelaktigt när föräldrar tränar eftersom barn fortfarande kan ägna sig åt fysisk aktivitet samtidigt som de har roligt. Genom att kombinera träning med lek kan barnen få det bästa av båda världar och växa inom olika utvecklingsområden.

Att lägga till lekutrustning till ett utomhusgym är ett fantastiskt sätt att tillgodose behoven för personer som vill ta med sina barn. Det gör att föräldrar och barn kan umgås och ha det kul samtidigt som de tar hand om sin hälsa utan att ens tänka på det!

En offentlig park i Ylöjärvi i Finland där både barn och vuxna ges möjlighet att motionera

En offentlig park i Ylöjärvi i Finland där både barn och vuxna ges möjlighet att motionera

Parkmöblerna utgör sista detaljen vid Cubic-lekplatsen i Margretebergsparken i Vanda i Finland

Parkmöblerna utgör sista detaljen vid Cubic-lekplatsen i Margretebergsparken i Vanda i Finland

Det är de små detaljerna som gör det

När människor samlas för att umgås, leka eller träna är det viktigt för både kroppen, knoppen och miljön att kunna ges möjlighet till att ta sig dit genom att jogga, cykla, åka sparkcykel eller bara gå om man så önskar. Därför behöver dessa platser cykelställ där man kan låsa fast cykeln, papperskorgar för skräp samt bord och bänkar där man kan lägga sin jacka och ställa sin vattenflaska. Minimikrav för en offentlig park: 

  • två parkbänkar/parksoffor (en i solskenet, en i skuggan)
  • en papperskorg för att motverka nedskräpning
  • ett cykelställ som rymmer minst fyra cyklar

En bra uppsättning bänkar och soffor i en park kan också fungera som en väg till aktivitet för äldre. Sambandet mellan träningsytor och daglig aktivitet är viktigt. Förutom att främja fysisk aktivitet kan sociala mötesplatser också uppmuntra användningen av hållbara transporter till och från dessa områden, så som promenader, cykling eller skateboardåkning.

Fitnesspark i Kartanonkoski, Finland

Checklista för utomhusgym

Vill du installera ett utomhusgym i ditt område eller bostadsgård?

Vår checklista för utomhusgym är en guide som hjälper dig att planera, utforma och installera ett utomhusgym som uppfyller alla behov och önskemål i ditt område. Med checklistan kan du se till att ditt utomhusgym är säkert, funktionellt och tillgängligt för alla. Ladda ner checklistan idag och börja planera ditt utomhusgym! 

Förslag på produkter till träningsytor