Bostadsgårdar

Att utforma en yta åt en bostadsrättsförening kan vara utmanande eftersom man måste ta hänsyn till behov och intressen hos människor i olika åldrar och med varierande förmågor. Att skapa ett inbjudande rekreationsområde är inte bara viktigt för de boendes välbefinnande utan också för deras gäster och andra i det omgivande området. En känsla av gemenskap är en viktig faktor i det som utmärker god livskvalitet i ett område.

Säker och tillgänglig utomhusmiljö

Se till att utomhusmiljön är lätt att navigera i och fri från faror. Installera ramper eller andra hjälpmedelsfunktioner om det behövs. Se till att ytbeläggningen är funktionell och följer krav och normer. Integrera växter och landskapselement för att skapa en inbjudande miljö och öka områdets attraktionskraft. En varierad växtlighet erbjuder en miljö för många arter och ökar biologisk mångfald.

Kontakta oss

Kvartersföreningens trädgård

Kvartersföreningens trädgård

Skapa en gemensam upplevelse för områdets boende

Utforma din utomhusmiljö med social samvaro i åtanke, med gott om sittplatser och bord där människor kan samlas och umgås med varandra. Inkludera en blandning av olika sittalternativ så som bänkar, stolar och picknickbord, för att personer med olika behov och olika preferenser ska kunna hitta sin plats. En grillplats kan göra ett område mer attraktivt och skapa en mysig och social mötesplats. Se till att det finns flera olika sittplatser som är tillgängliga.

Integrera lekprodukter för barn

Barn behöver utrymme att springa, klättra, hoppa och gömma sig. Addera lekplatsutrustning som stöder olika lekvärden för barn i alla åldrar: installera gungor, sandlådor, lektorn, rutschbanor och hängytor för att vila och återhämta sig.

Lägg till interaktiv lekutrustning för att hålla barnen aktiva med nya digitala utmaningar!

Läs mer om våra interaktiva lek- och sportutrustning

Finno lekprodukt på en förskola i Porvoo, Finland

Finno lekprodukt på en förskola i Porvoo, Finland

Sisu Fitness-ställning

Sisu Fitness-ställning

Erbjud flera olika fritidsaktiviteter för ungdomar och vuxna

Erbjud olika aktiviteter så att det finns något för alla, till exempel områden för bollspel, ett utegym och en lugn plats där man kan utöva yoga eller stretcha. Kom ihåg att sätta ut tillräckligt med bänkar och bord där man kan sitta, eller lägga telefoner och ställa vattenflaskor när man tränar. Papperskorgar är också ett bra sätt att motverka nedskräpning och bör placeras ut på lämpliga ställen.

Planera för väder och vind

Se till att det finns gott om platser i skugga där människor kan vila och undvika solen när den skiner som starkast. Skyddet kan utgöras av naturliga element som träd eller befintliga byggnader. Att addera paviljonger och pergolas ger en mysig känsla och det ökar områdets användbarhet på regniga dagar då man kan sitta skyddad under tak.

När du placerar ut parkmöbler och annan utrustning i utemiljön är det viktigt att fundera på platsens utformning och hur man bäst delar upp den i rumsligheter. Cykelställ är till exempel ett effektivt sätt att tydligt definiera varje del och ge vägledning om var cyklisterna ska cykla. Dessutom kan staket, räcken och pollare erbjuda ytterligare gränser för säker och separerad användning av platser för olika aktiviteter. Dessa verktyg erbjuder inte bara en funktionell uppdelning av området, utan de adderar också ett estetiskt tilltalande element.

En rymlig pergola skapar ett lummigt rum när den utrustas med gröna klätterväxter.

En rymlig pergola skapar ett lummigt rum när den utrustas med gröna klätterväxter.

Produkter lämpliga för bostadsrättsgårdar

Reservdelar och underhåll

Håll din utomhusutrustning säker med vår årsklocka för underhåll

Att underhålla lekredskap för utomhusbruk är avgörande för utrustningens säkerhet och livslängd. Därför är vi glada över att kunna erbjuda vår årsklocka för underhåll, ett värdefullt verktyg som hjälper dig att hålla koll på behovet av underhåll av din utrustning.

Leinelänkaari bostadsrättsgård i Vanda, Finland

Leinelänkaari bostadsrättsgård i Vanda, Finland

Boende i Lumo hyreshus i Leinelänkaari, Finland, har nu många möjligheter till utomhussport precis utanför dörren.