Inkluderande lekplatser och sportytor

Tillgänglighet och inkluderande design är möjligheten till glädje och att få lyckas oavsett förutsättningar.

Dagens designers, utvecklare och byggentreprenörer är alla en del av framtida tillgängliga och inkluderande lekplatser och träningsytor där jämlikhet, rörelseglädje och att få lyckas skapas.

Inkluderande lekplatser och träningsutrustning för utomhusmiljö

Definitionen av en person med en nedsättning är när ens förmåga att röra sig, fungera, orientera sig eller kommunicera är permanent eller tillfälligt nedsatt på grund av funktionshinder eller sjukdom. Orsakerna till funktionsnedsättningen kan bero på många saker, allt från fysiska och mentala till utvecklings- och beteendemässiga nedsättningar.

På Lappset tycker vi att få röra på sig är en rättighet som tillhör alla, oavsett ålder eller förmåga. Därför har vi designat vår lek- och träningsutrustning så alla kan ha glädje av dem trots permanenta eller tillfälliga funktionsnedsättningar.

Kontakta oss

Barn leker på en inkluderande lekplats i Lerum, Sverige

Forskning om inkluderande lek

Möjligheten att leka utomhus bör vara tillgänglig för alla: barn med eller utan funktionsvariation, unga och gamla samt människor från olika kulturer och med olika nationaliteter, språk, preferenser och behov. Vi har sammanställt en artikel från ett års research och intervjuer med både experter och slutanvändare. Läs mer om inkludering, designprinciper och hur man tillgodoser alla användares behov.

Inkluderande lekplatser

Att leka tillsammans har aldrig varit så enkelt och roligt!

 • Det finns lekfunktioner för olika nivåer av användare: lätt och utmanande.
 • Barn med funktionsnedsättning kan leka tillsammans med andra barn.
 • En inkluderande design främjar jämlikhet i stället för att understryka funktionsnedsättningen.
 • Vi har inte bara tänkt på rullstolsburna utan även på personer med andra funktionsvariationer.

Thomas Street Reserve är den första helt igenom inkluderande lekplatsen i Bayside i Australien

Thomas Street Reserve är den första helt igenom inkluderande lekplatsen i Bayside i Australien

En inkluderande design är en bra utgångspunkt för planering av en lekpark

Inkluderande design blev en bra utgångspunkt för planeringen av en lekpark

”På en tillgänglig lekplats kan alla leka, träna, motionera och njuta av att vara ute i det fria på samma villkor. Tillgängliga lekplatser kräver noggrann planering och att man tar hänsyn till mångfalden och de olika behoven hos de vuxna, barn och ungdomar som använder platsen.”

Terhi Tamminen är utbildad inspektör för tillgänglighet och vice ordförande i styrelsen för Design for All Europe EIDD (European Institute for Design and Disability). Läs mer från Terhis blogg om hur element på lekplatser och i lekutrustning ska utformas för att tillgodose allas behov.

Inkluderande lekplatser kan också vara interaktiva!

Möjligheten att leka utomhus bör finnas för alla: barn med eller utan funktionsvariation, unga och gamla samt människor med olika nationaliteter, språk, preferenser och behov.De interaktiva produkterna erbjuder valfrihet, flexibilitet och olika funktioner med hjälp av underhållande programvara. Det säkerställer att innehållet passar användarna och skapar inkludering i stället för segregering. På interaktiva lekplatser är ytbeläggningen alltid slät. Alla barn kan leka och ha roligt tillsammans!

Våra interaktiva lösningar är utformade för att vara inkluderande, och med Sona har vi ansträngt oss lite extra. Vi tillbringade ett år av research och med att tala med experter och slutanvändare för att skapa spel som tillgodoser allas behov. Efter lanseringen av vår första version samlade vi in två månaders speldata och recensioner från experter om de nya inkluderande spelen för Sona.

Boende från Ipse de Bruggen i Nederländerna leker tillsammans under Sona, en interaktiv dans- och lekbåge

Boende från Ipse de Bruggen i Nederländerna leker tillsammans under Sona, en interaktiv dans- och lekbåge

Inkluderande träningsytor är lämpliga för alla användare

Inkluderande träningsytor är lämpliga för alla användare

Inkluderande och tillgängliga motionsparker

De flesta av Lappsets träningsprodukter är utformade för att placeras i ett inkluderande träningsområde. Rullstolsburna kan enkelt använda utrustningen om marken är platt och tillräckligt stabil för hjul.

Användaren måste ha tillräckligt med utrymme för att kunna röra sig och träna. Ribbor och ringar i olika höjd gör att användaren kan få ett bra grepp både om man sitter i rullstol eller om man står på marken. Det är även viktigt att lämna tillräckligt med utrymme mellan olika utrustningar så att en eventuell assistent kan hjälpa till vid träningen. De ljusa färgalternativen i Lappsets träningsutrustning skapar kontrast och hjälper till att vägleda vilket även ökar säkerheten.

Finska paralympier testade Lappsets träningsutbud

Lappsets träningsutrustning för utomhusbruk har testats av de finska paralympierna Henry Manni och Aleksi Kirjonen.”

Vi vill uppmuntra människor med funktionsvariationer att börja träna och lära sig ha kul med träningen.”

Både Henry och Aleksi är idrottslärare. Medan de tränade för OS i parasport startade de en Facebookgrupp, Rajoitteet ovat vain omassa päässä (Bara du själv sätter gränserna), med över 80 000 deltagare. 

Här ser du några exempel på hur du börjar träna med Lappsets träningsutrustning. Övningarna kan utföras på olika nivåer beroende på användarens upplevelse och fysik. Övningarna ser du på YouTube här!

Finska paralympierna Henry Manni & Aleksi Kirjonen

Finska paralympierna Henry Manni & Aleksi Kirjonen

Träningsutrustning för äldre är även bra vid sjukgymnastik och rehabilitering.

Träningsutrustning för äldre är även bra vid sjukgymnastik och rehabilitering.

Seniorträning för aktivt åldrande

Vår träningsutrustning för äldre i serien Senior Sport stärker både rörligheten och finmotoriken hos äldre. Den erbjuder genomtänkt aktivitet, vilket förbättrar både det psykiska välbefinnandet och den generella lyckokänslan.

 • Geriatrisk forskning visar att om man är rädd för att falla ökar den faktiska risken för att man faktiskt också gör det. Därför kan ökat självförtroende genom fysisk träning bilda en positiv spiral.
 • Aktiva övningar mot åldrandet gör äldre mer självständiga vilket ger dem större kontroll över sina liv.
 • När du inte längre har problem med att knäppa skjortan eller göra dina dagliga inköp har du större kontroll över ditt liv.
 • Träningsutrustning för äldre är även bra vid sjukgymnastik och rehabilitering.

Seniorsport i en park i centrala Rovaniemi, Finland

Träning ger ett längre liv och ökar självkänsla och kroppskännedom

”Det finns en stor brist på träningsanläggningar för äldre. Vi måste börja ägna mycket mer uppmärksamhet åt de äldres behov och ge dem meningsfulla möjligheter att hålla sig fysiskt aktiva, säger professorn i klinisk biomekanik Pazit Levinger från universitetet i Victoria i Australien.

 • Levinger studerar träningens roll som en faktor som främjar äldres fysiska och psykiska välbefinnande.
 • Hon anser att det är oroande hur ofta äldre människors behov glöms bort när nya träningsanläggningar skapas.
 • Lekplatser och anläggningar för ungdomar är vanliga, men alternativen för äldre människor behöver fortfarande utökas.

Bänken Park Place Senior har två armstöd, och sittpositionen är rakare än i grundmodellen, vilket hjälper äldre att sätta sig och komma upp lättare.

Bänken Park Place Senior har två armstöd, och sittpositionen är rakare än i grundmodellen, vilket hjälper äldre att sätta sig och komma upp lättare.

Inkluderande parkmöbler

När man designar utomhusmiljöer gör enkla saker stor skillnad för inkluderingen.

Enkla designval kan göra stor skillnad när det gäller att uppmuntra människor att röra på sig utomhus. Picknickbord med förlängda bordsskivor främjar inkludering i offentliga utrymmen genom att fler kan använda dem. Ryggstöd och armstöd på bänkar och stolar hjälper människor att sätta sig och komma upp lättare.

Högre sits, som på Scandinavia seniorsoffa och Park Place seniorsoffa gör det ännu enklare för äldre att sätta sig och komma upp. Oasis Safety Swing är tack vare det sitt bromssystem, både behaglig och säker att använda. Det är en perfekt produkt för ålderdomhem och seniorboenden.

Ladda ner material Checklista inkluderande design

Vill du veta mer?

Vi på Lappset anser att rörelseglädjen tillhör alla, oavsett ålder eller förutsättningar. Lappsets lekplatsutrustning gör det möjligt för arkitekter, stadsplanerare och byggnadsentreprenörer att skapa inkluderande lekplatser där alla, oavsett funktionsvariationer eller förutsättningar, får möjlighet till rörelseglädje.

Här är exempel på inkluderande lekplats- och sportutrustning