Planerar ni att bygga lekplats på förskolan eller skolgården?

Lekytan på skolgården eller förskolan har en avgörande inverkan på barnens utveckling. Barn spenderar trots allt en stor del av tiden på förskolan, i skolan och på skolgården. Det är här som barnen kan koppla av, leka tillsammans, upptäcka och utvecklas. Det är här som bråk uppstår och reds ut, här som barnen bygger upp sin självständighet. Skolgården utgör därför en fundamental grund för barnens sociala, emotionella och fysiska utveckling och lärande.

Social, emotionell, kognitiv och motorisk utveckling för allsidigt lärande

Barn som sällan rör på sig löper högre risk för övervikt och deras motoriska färdigheter utvecklas sämre. Det kan leda till en ökad risk för att utveckla kroniska besvär. Ur ett socialt perspektiv riskerar barnen att inte orkar hänga med i leken och med det hamnar på sidan om eller inte deltar alls i lek och idrott.

I en utmanande och uppmuntrande miljö stimuleras barnens sociala, emotionella, kognitiva och motoriska utveckling på ett positivt sätt.

Kontakta oss

Bästa miljön för lärande

  1. Säkerhet: Se till att lekplatsen är säker för barnen och att den följer tillämpliga standarder.
  2. Tillgänglighet: Se till att hela utomhusytan är lättillgängligt för alla barn. Detta främjar jämlikhet och inkludering.
  3. Anpassningsbarhet: Se till att utomhusytan är flexibel och kan anpassas efter olika aktiviteter.
  4. Intressanta inslag: Upprätta intressanta inslag som en trädgård, naturlig lekplatsutrustning som stora stenar eller andra roliga element.
  5. Komfort: Tillhandahåll sittplatser för små och stora grupper, i sol och i skugga, centralt och mer avskilt, så att eleverna kan vila eller umgås på många olika sätt.

Lappset har färdiga koncept för utomhusklassrum. De kan skräddarsys efter specifika behov och områden, och interaktiv undervisningsutrustning kan läggas till som i konceptet Memo Outdoor Classroom.

Barn som leker på skolgården Aurora i Esbo, Finland

Barn som leker på skolgården Aurora i Esbo, Finland

Apple Red Finno skolgård i Australien

Apple Red Finno skolgård i Australien

Motorikbanor och aktivitetstorn

Motorikbanor och aktivitetstorn ger oändliga möjligheter till lek (=motion!) då de uppmuntrar barnen till att röra sig runt och runt och runt. En motorikbana tränar barnens grovmotorik, balans, styrka och riskbedömningsförmåga. Alla dessa förmågor är viktiga att träna på för att barnen ska rustas inför alla livets utmaningar.

Motorikbanorna ser inte heller barnsliga ut, vilket gör dem tilltalande även för tonåringar. När barnen testar sina förmågor och färdigheter på lekställningar lär de sig sin kropps begränsningar och kan på så sätt våga mer. Det gör också att de blir bättre på att bedöma risker och undvika olyckor.

Parkour för skolgårdar

Parkour har visat sig vara väldigt populärt på skolgårdar. En parkouryta bjuder på hög intensitet och rörelsevariation. Parkour är inte en tävling, utan tjusningen ligger i att du utmanar dina egna förmågor. Dess styrka är att varje barn rör sig på sin egen nivå och tänjer på sina egna gränser.

Här får barnen chans att själva upptäcka vilka övningar de kan göra utan instruktioner från de vuxna. Det har visat sig att barn utvecklas i fort om det inte finns några förutbestämda regler som de ska följa och de i stället kan undersöka och tänja på sina gränser på egen hand.

Barn som leker på Cloxx parkour på en skolgård i Breda, Nederläderna

Barn som leker på Cloxx parkour på en skolgård i Breda, Nederläderna

Två barn gungar på en Flora Gräshoppa small

Naturlek på skolgården

En naturlig skolgård är ett äventyr som ger barnen en utmaning. Vår naturinspirerade lekserie Flora passar alla miljöer och kan knyta ihop skolgården med omgivande natur. Detta tack vare att produkterna designats med naturliga, organiska former. Taken är till exempel en referens till trädens löv. Klättergreppen påminner om trädgrenar och skogens känsla av slumpmässighet. Träets ådrig är synlig, vilket bevarar träets naturliga karaktär.

Trä är en förnybar naturresurs. Frosten kan bita och solen bränna, men den nordiska furan står emot allt. Naturen är en bra inspiration när vi väljer våra material. Tallen (Pinus Sylvestris) har alltid varit utsatt för de fyra årstidsväxlingar och väderförhållanden som skiftar från en extrem till en annan. Trä är behagligt att använda oavsett väder eftersom det varken blir varmt i solen eller bitande kallt i kylan.

Endast de bästa delarna av trädet används i lekredskapen. Vi kan även leverera all vår lek- och träningsutrustning i omålat trä.

Inkluderande lek på skolgården

Alla ska kunna leka utomhus. Ibland räcker det med några små justeringar på en skolgård för att göra den inkluderande. Att ha roligt är något som är viktigt för alla. När du upplever njutning känner du dig trygg och välkommen.

Lappsets inkluderande lekplatser tar hänsyn till alla, oavsett förutsättningar eller förmågor. Vi utgår från att alla barn ska kunna leka tillsammans och lära av varandra på rasterna, inte att de ska delas upp i åtskilda grupper.

Läs mer om våra inkluderande lösningar

Barn i musikterapi på Tyltylcentret ‘The White Bird’ i Haag, Nederländerna

Barn i musikterapi på Tyltylcentret ‘The White Bird’ i Haag, Nederländerna

Memo, interaktiv lek erbjuder oändlig lärande lek!

Memo, interaktiv lek erbjuder oändlig lärande lek!

Utbildning och interaktiv lek

Rörelse är viktigt och genom fysisk aktivitet kan även skolresultaten förbättras. Motion främjar tillväxten av nya hjärnceller, vilket gör att barn kan förstå och bibehålla information mer effektivt.

Det går att kombinera traditionell undervisning med fysisk aktivitet med hjälp av våra interaktiva lekprodukter. Genom att flytta ut lektionen utomhus kan vi väcka ett nytt intresse hos barnen och stimulera dem till att lära sig nya saker på ett annorlunda sätt. Vår interaktiva lekprodukt Memo är fullspäckad med matteproblem, ett alfabetsspel och 500 quizfrågor. Den interaktiva dansbågen Sona har olika spel där barnen till exempel ska komma ihåg en kod, dansa, räkna eller slutföra en bana så snabbt som möjligt.

Se all vår interaktiva lekplatsutrustning här och se även hur de kan stötta undervisningen!

Nu kan du även flytta klassrummet helt utomhus med Lappset utomhusklassrum! Här uppmuntras eleverna till att röra sig mer när de interagerar med lärarna i en ny inlärningsmiljö utomhus, där de kan utforska och inspireras av sin omgivning!

Läs mer om Lappset uteklassrum

Idrott och spel

Att främja en hälsosam livsstil blir allt viktigare i skolor, och man har börjat lägga större vikt vid idrott och motion. Ytan per barn har minskat de senaste åren och utomhusytorna kan snabbt bli överfulla med barn som konkurrerar om att få använda lekutrustningen eller idrottsplanerna. Därför är det viktigt att maximera varje kvadratmeter utomhus och se till att alla kan njuta av utomhussporter, oavsett hur liten yta man har att jobba med.

Sportinriktade inslag som multifunktionella eller interaktiva sportarenor höjer tempot på skolgården. Lappsets sportarenor har utvecklats efter de rådande trenderna. Med multifunktionella sportarenor kan man tillgodose vikten av en hälsosam livsstil, möten på skolgården och lek även om det finns ont om utomhusytor. Det går också att sätta upp nät, korgar eller mål (också interaktiva) i arenorna och på så sätt spela mer än bara fotboll. Handboll, hockey, tennis eller volleyboll är också möjligt, för att nämna några. När utomhusytorna används på ett effektivt sätt säkerställer man att alla får gott om tid för utomhuslekar och möjlighet att delta i utomhussporter.

Toro interaktiv sportarena är en färgstark lekplats för många olika ändamål

Toro interaktiv sportarena är en färgstark lekplats för många olika ändamål

Färgglad fitnessutrustnng i en offentlig park i Dobele, Lettland

Färgglad fitnessutrustnng i en offentlig park i Dobele, Lettland

Annan motionsutrustning för skolgårdar

Det finns också annan träningsutrustning från Lappset som passar bra till skolgårdar. Visst vore det fantastiskt om skolgården inte enbart riktade sig till skolbarnen, eller hur? Tänk om det kunde användas av vem som helst? Det kan vara ett spännande sätt där folk oavsett ålder, storlek och fysisk kondition kan träna tillsammans på skolgårdens utegym när skoldagen är slut.

Signe Siklander är forskare i lärande och docent vid Uleåborgs universitet, Finland
Att leka och lära går hand i hand

"Att leka främjar inlärning genom att stimulera hela kroppen och lämna ett minne av inlärningsupplevelsen i nervsystemet. Den fysiska aktiviteten som ingår i leken ökar minnet och lär ut kreativt tänkande."

- Signe Siklander

Lappsetlekplats i Dobele Lettland

Ladda ner vår checklista för lekplatser

Vill du utforma en lekplats som väcker glädje och äventyr hos barnen?

Vårt team av experter har sammanställt en checklista för att hjälpa dig att skapa en lekplats som är säker, stimulerande och fantasifull. 

Exempel på produkter