Offentliga platser – skapa en hälsosam miljö för alla

En hälsosam miljö för barn, ungdomar, vuxna och äldre påverkar livskvaliteten positivt. En sådan miljö uppmuntrar också människor som kan ha svårt att röra sig på egen hand att komma ut, leka, träna och umgås med andra.

Men hur kan man organisera sina utomhusytor så att de främjar lek och idrott? Finns det några inspirerande designkoncept för offentliga fritidsytor?

Lek förenar människor i alla åldrar

På Lappset är vi medvetna om lekens betydelse när det gäller att förena människor i alla åldrar, erbjuda möjligheter för alla barn, engagera ungdomar och förbättra hälsa med motion för äldre vuxna. Vi är stolta över att kunna hjälpa samhället att skapa inkluderande, aktiva och underhållande miljöer som utmanar och inspirerar människor i alla åldrar och av alla bakgrunder.

Kontakta oss

Skräddarsydd Dinosarielekpark i Madrid, Spanien

Skräddarsydd Dinosarielekpark i Madrid, Spanien

Designa och utrusta unika leklandskap

Unika och moderna lekplatser är inte bara lekytor utan en självklar del i framtidens städer, som tillgodoser behoven hos alla våra sinnen. De kombinerar arkitektoniska element och spännande aktiviteter för att skapa en oförglömlig lekplatsupplevelse. Med interaktiva och unika element kan både barn och vuxna låta fantasin flöda.

Många av oss använder lekplatser som landmärken när vi ska lämna en vägbeskrivning eller informera människor om en plats. Även om de platserna ursprungligen inte var tänkta att fungera så, skapar de en gemensam plats där vi kan mötas och dela glädjen av utomhuslek. De fungerar också som en viktig samlingsplats i närområdet. Genom att skapa en interaktiv, stimulerande park och lekplats ger du ditt närområde en gemensam mötesplats som stärker dess identitet.

Läs mer om våra skräddarsydda lösningar

Moderna kompakta lekplatser

Barn lär sig värdet av sunt beteende när de växer upp – och det offentliga rummet kan ha en otroligt positiv effekt! För att se till att så många barn som möjligt kan nyttja en lekplats utomhus är det viktigt att alla tillgängliga utrymmen utformas effektivt.

Lappset erbjuder produkter för att skapa en stimulerande miljö där barn kan växa och utvecklas kognitivt och socialt, en miljö som får plats även på de minsta ytor. Att skapa en plats där barn i alla åldrar kan få tänja gränserna på ett spännande sätt är målet med många lekplatser. Lappset erbjuder lekutrustning med lekvärden (snarare än lekfunktioner) som är utmanande för alla åldrar och förutsättningar. Om du adderar interaktiv lekutrustning på en lekplats får du en ännu mer inspirerande plats för lek som stimulerar både yngre barn och tonåringar!

Barn som leker i ett rosafärgat Finno-aktivitetstorn

Barn som leker i ett rosafärgat Finno-aktivitetstorn

Inkluderande lekplats i Lerum, Sverige

Inkluderande lekplats i Lerum, Sverige

Inkluderande lekplatser och multiarenor

Att leka utomhus är en glädjefylld upplevelse som alla ska kunna njuta av, oavsett ålder och förmågor. På Lappset tror vi på en inkluderande strategi som gör att både unga och gamla kan dra nytta av att leka och motionera tillsammans. I grund och botten är det viktigt för allas välbefinnande att vi får möjlighet att ha kul tillsammans med andra. Att utöva utomhusaktiviteter som ökar välbefinnandet skapar en känsla av trygghet och tillhörighet.

Ofta räcker det med mindre justeringar av en traditionell skolgård för att göra den inkluderande eller för att den ska fungera som ett utomhusklassrum. Lappsets inkluderande design tar hänsyn till alla olika funktionsvariationer. Vår inställning har alltid varit att alla barn ska ha möjlighet att leka och lära sig, tillsammans, både på raster och under lektionerna utan att delas upp i separata grupper.

Omålad Flora lekplats i Markelo, Nederländerna

Naturlek

Barn tillbringar större delen av sin tid inomhus, så det är viktigt att uppmuntra dem att leka utomhus så mycket som möjligt. Att leka i naturen hjälper till att utveckla barns kognitiva, fysiska och mentala förmågor. Men i städer kan det vara långt för barnen till naturen, vilket kan göra det svårt att leka i riktig natur. Med Lappsets lekutrustning i trä finns en känsla av naturen inom räckhåll.

Vårt virke är nordisk furu som är tåligt och tål skiftningar i väderförhållanden, från starkaste kyla till hetaste sol. Det är ett robust men ändock mjukt material som garanterar en bekväm och rolig upplevelse för barn oavsett väder.

Vi erbjuder även omålade alternativ för all vår lek- och träningsutrustning i trä.

Lek- och idrottspark för alla åldrar i Rovaniemi i Finland

Lek- och idrottspark för alla åldrar i Rovaniemi i Finland

Lappsets tränings- och sportutrustning är utformad för alla

På Lappset vill vi att vår utrustning för utomhusträning erbjuder något för alla, oavsett förkunskaper och nivå. Med en tillgänglig och utmanande design kan alla delta i aktiviteter och träna med den egna kroppen som viktbelastning. Multifunktionsutrustning erbjuder en mer effektiv användning av platsen, eftersom utrustningen kan användas för många olika övningar. Detta är en av de viktigaste aspekterna av Lappsets design av träningsutrustning.

För att skapa en bra träningsupplevelse är det viktigt att kombinera funktionella träningstekniker som crossfit, calisthenics och viktträning med rörlighetsövningar och kroppsvårdsövningar. Lappsets träningsutrustning för utomhusbruk passar för offentliga platser och är lätt att underhålla. Den är också ett bra komplement till löpning, promenader och cykling och kan med fördel placeras i anslutning till ett motionsspår eller en träningsanläggning.

Dash Parkouryta i Den Haag, Nederländerna

Träningsutrustning för offentliga platser

Träningsytor för ungdomar och vuxna i städer blir allt populärare. Att träna på utomhusgym och springa i motionsspår är oerhört populärt. Lappsets Dash Parkour är produkter för parkour som är konstruerade och testade enligt gällande säkerhetstandard och kan installeras på offentliga platser. Vår träningsutrustning kan användas för att skapa en hinderbana för vuxna eller ett utegym.

Platser för att träna i städerna är ett bra sätt att motivera och aktivera människor. Städer bör stödja ett hälsosamt liv genom att lyfta fram dessa anläggningar och uppmuntra människor att träna tillsammans. Om man vill göra idrottsplatser mer tilltalande och engagerande, särskilt för ungdomar, kan man överväga att integrera spännande interaktiva lekprodukter som motiverar och inspirerar ungdomarna till fysisk aktivitet

En kille och en tjej sitter på soffan Båstad.

En kille och en tjej sitter på soffan Båstad.

Parkmöbler är viktiga komplement till offentliga utrymmen

När människor samlas för att umgås, leka eller träna är det viktigt för både kroppen, knoppen och miljön att kunna ges möjlighet till att ta sig dit genom att jogga, cykla, åka sparkcykel eller bara gå om man så önskar. Därför behöver dessa platser cykelställ där man kan låsa fast cykeln, papperskorgar för skräp samt bord och bänkar där man kan lägga sin jacka och ställa sin vattenflaska.

Minimikrav för en offentlig park: 

  • två parkbänkar/parksoffor (en i solen, en i skuggan)
  • en skräpkorg för att motverka nedskräpning
  • ett cykelställ som rymmer minst fyra cyklar

En bra uppsättning bänkar och soffor i en park kan också fungera som en väg till aktivitet för äldre, eftersom fler vågar sig ut på promenad om de vet att det finns platser att vila på längs vägen Sambandet mellan träningsytor och daglig aktivitet är starkt. Förutom att främja fysisk aktivitet kan träningsytor vara sociala mötesplatser och uppmuntra användningen av hållbara transporter så som promenader, cykling eller skateboardåkning till och från dessa områden,.

Se parkutrustning

Exempel på produkter

Lappsetlekplats i Dobele Lettland

Ladda ner vår checklista för lekplatser

Vill du utforma en lekplats som väcker glädje och äventyr hos barnen?

Vårt team av experter har sammanställt en checklista för att hjälpa dig att skapa en lekplats som är säker, stimulerande och fantasifull.