Suunnitteletko uutta leikkipaikkaa kouluun tai päiväkotiin?

Huippuluokan leikkipaikalla on koulun tai päiväkodin pihalla iso merkitys lapsen kehitykselle. Tosiasia on, että lapset viettävät paljon aikaa päiväkodissa, koulussa ja leikkipaikoissa, joissa lapset voivat olla valloillaan, leikkiä yhdessä, keksiä kaikenlaista ja kasvaa. Koulun pihalla lapset oppivat elämässä arvokkaita taitoja kuten konfliktien ratkaisua ja sietokykyä. Niinpä pihalla on keskeinen rooli lapsen sosiaalisessa, emotionaalisessa, kasvatuksellisessa ja fyysisessä kehityksessä.

Kasvatuksellisia oppimisympäristöjä pihalle

Lapset, jotka eivät liiku riittävästi, saattavat myöhemmin olla ylipainoisia ja motorisilta taidoiltaan alikehittyneitä. Näillä lapsilla on suurempi riski saada kroonisia terveysongelmia. Lapsilla saattaa myös olla sosiaalisesti vaikeampaa pysyä kaverien vauhdissa leikeissä, ja heidät voidaan jättää ulkopuolelle peleistä tai leikeistä.

Kun lapset oppivat ympäristössä, joka sekä haastaa että tukee heitä, on siitä monenlaista hyötyä. Lasten sosiaaliset, emotionaaliset, kognitiiviset ja motoriset taidot kehittyvät. Tämän vuoksi koulujen leikkivälineissä tulisi painottaa leikkitoimintojen lisäksi myös leikkiarvoja.

Ota yhteyttä

Ihanteellinen oppimisympäristö

1. Turvallisuus ensin: Varmista, että leikkipaikka on lapsille turvallinen ja noudattaa asianmukaisia turvallisuusstandardeja.

2. Esteetön kaikille: Varmista, että koko piha-alueelle pääsevät helposti kaikki oppilaat. Tämä edistää tasa-arvoa ja kaikkien mukana olemista.

3. Avainasemassa mukautuvuus: Varmista, että ulkotiloja voidaan käyttää joustavasti ja ne mukautuvat erilaisiin toimintoihin.

4. Lisää uteliaisuutta: Sisällytä leikkipaikkaan kiinnostavia elementtejä: puutarhoja, luonnon omia leikkivälineitä, kuten kiviä tai muita hauskoja asioita.

5. Mukava ja kutsuva: Tarjoa oppilaiden käyttöön tuoleja, pöytiä ja suojaa auringolta, jotta oppilailla on mukava olla myös henkeä vedettäessä.

Lappsetilla on laaja valikoima valmiita konsepteja inspiroiviin ulkoluokkahuoneisiin, jotka voidaan räätälöidä tarpeiden ja alueen mukaan. Lappset Memo Outdoor Classroom -konsepti sisältää vuorovaikutteisia oppimisvälineitä ja vie oppimisen vielä vähän pidemmälle.

Auroran koulun piha Espoossa

Auroran koulun piha Espoossa

Apple Red Finno -leikkikenttä koulun pihalla Australiassa

Apple Red Finno -leikkikenttä koulun pihalla Australiassa

Motoriikkaradat ja aktiviteettitornit

Motoriikkaradoilla ja aktiviteettitorneissa leikki ei lopu (= hauskaa liikuntaa!), ja lapset jaksavat kierroksen toisensa jälkeen. Kehon oletetun keskilinjan ylittäminen on taito, joka lapsen on taidettava, jotta voi oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Näin lapsi omaksuu kätisyyden ja kykenee arkisiin toimiin kuten saksilla leikkaamiseen. Siksi kiipeily on välituntitouhuista tehokkainta.

Motoriikkaradat eivät ole vain lapsille! Ratojen vekkulin muotoilun ansiosta ne ovat sen verran katu-uskottavia, että vetoavat myös teineihin. Kiipeilytelineistä on paljon muutakin hyötyä kuin silkka hauskanpito - ne myös valmistavat lapsia tosielämän haasteisiin. Kun lapset saavat testata taitojaan kiipeilytelineellä, he oppivat luonnostaan välttämään mahdollisia uhkia ja vaaranpaikkoja. Kiipeily on mahtava tapa kasvattaa itseluottamusta turvallisesti!

Parkouria koulunpihalle

Parkour on todellinen opetuksen menestystarina. Parkouralueilla liikunnan intensiteetti ja liikkeiden variaatio ovat hämmästyttävän korkealla tasolla. Toisin kuin perinteisissä urheilulajeissa, parkourissa ei kilpailla, vaan haasteena on omien taitojen kehittäminen. Siinä piilee lajin vahvuus, sillä jokainen lapsi liikkuu omalla tasollaan ja kokeilee omia rajojaan.

Opettajat eivät yritä kertoa lapsille, miten parkourharjoitus kuuluu suorittaa, vaan antavat lasten oivaltaa sen itse. On tieteellisesti todistettu, että lapset kehittyvät salamannopeasti, kun vaatimuksia ei ole ja lapset saavat sen sijaan itse kokeilla ja haastaa itseään. Opettajan vastuulla on luoda lapsille haastava ympäristö itsensä löytämiseen ja kehittämiseen.

Cloxx-parkouralue koulun pihalla Alankomaiden Bredassa

Cloxx-parkouralue koulun pihalla Alankomaiden Bredassa

Flora Heinäsirkka, jousikeinu

Luontoleikkiä koulun pihalla

Luonnosta muistuttavalla koulunpihalla on lapsille haasteita ja seikkailuita. Asiantuntijat ovat suunnitelleet Nature Play-leikkipaikkamme siten, että se soveltuu mihin tahansa ympäristöön ja lisää luonnon läsnäoloa koulun pihalla. Esimerkiksi Flora-leikkivälineemme perustuvat orgaanisiin luonnonmuotoihin – esimerkiksi niiden katokset ovat kuin puiden lehtiä. Kiipeilyotteet ovat kuin puiden oksia ja noudattavat metsän satunnaista järjestystä.

Puu on ympäristöystävällinen ja uusiutuva luonnonvara, jota käytetään leikki- ja liikuntavälineissämme. Mänty kestää kaikissa olosuhteissa pakkasesta paahtavaan aurinkoon. Se on materiaalina jämäkkä mutta silti pehmeä ja takaa mukavan käyttökokemuksen säästä riippumatta. Kestävyyden lisäksi myös männyn hiilijalanjälki on ympäristöystävällinen. Nämä tuotteet ovat mukana suojelemassa ympäristöä tuleville sukupolville!

Leikkivälineissä käytetään vain puun parhaita osia. Kaikki puiset leikkipaikka- ja kuntoiluvälineet voidaan toimittaa myös maalaamattomina.

Kaikkia huomioimia mahdollisuuksia jokaiselle

Osallistavat käytännöt koulujen leikkipaikoilla ovat osaltaan luomassa tasa-arvoisempaa ja yhteistoiminnallisempaa oppimisympäristöä kaikille oppilaille. Osallistavat käytännöt myös purkavat erilaisten oppijoiden välistä mielivaltaista ryhmittelyä ja voivat siten olla luomassa yhteenkuuluvuuden tunnetta koulun pihalla ja myös sen ulkopuolella.

Kaikki hyötyvät mukaan ottamisesta, sillä jokaisella oppilaalla on oma erityinen näkökulmansa asioihin. Näin oppilaat saavat kuulua monimuotoisiin ryhmiin, joissa käydään entistä rikkaampia keskusteluja. Koko kouluyhteisö oppii ymmärtämään toisiaan paremmin. Joskus pieni muutos koulunpihan ”normaaliin” leikkipaikkaan riittää tekemään siitä kaikki käyttäjät huomioivan tilan, joka toimii tarvittaessa myös ulkoluokkahuoneena. Lappsetin Inclusive design -ajattelussa huomioidaan jokainen liikkumisesteinen. Meidän mielestämme lapset ansaitsevat tilaisuuden leikkiä ja oppia yhdessä sekä oppitunneilla että niiden välissä, ilman että heitä jaotellaan eri ryhmiin.

Lue lisää inklusiivisista ratkaisuistamme

Lapsia musiikkiterapiassa Tyltylcenter De Witte Vogelissa – Haag, Alankomaat

Lapsia musiikkiterapiassa Tyltylcenter De Witte Vogelissa – Haag, Alankomaat

Memo-interaktiivinen peli, viihdyttää ja opettaa samaan aikaa!

Memo-interaktiivinen peli, viihdyttää ja opettaa samaan aikaa!

Opetusta ja vuorovaikutteista leikkiä

Kouluissa joudutaan usein luopumaan liikunnasta, jotta oppitunteja mahtuu päivään enemmän. Tätä kannattaisi kuitenkin miettiä, sillä fyysinen aktiivisuus voi myös parantaa koulumenestystä. Liikunta edistää aivosolujen kasvua, jolloin lapset sisäistävät uutta tietoa tehokkaammin ja myös muistavat oppimansa.

Paranna oppimissuorituksia ja stimuloi opetusta hauskalla tavalla! Vuorovaikutteisista Memo-leikkitolpistamme löytyy niin matemaattisia tehtäviä, aakkospeli kuin 500 visaista kysymystäkin. Vuorovaikutteisessa Sona-tanssi- ja pelikaaressa on useita pelejä, joissa lasten pitää esimerkiksi opetella koodi, tanssia, laskea tai suorittaa juoksureitti mahdollisimman nopeasti.

Tutustu interaktiivisten leikkipaikkavälineiden valikoimaamme täällä ja lue tavoista, joilla ne tukevat oppimisprosesseja!

Liikunta ja pelit

Kouluissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota terveellisiin elintapoihin ja sitä myötä myös urheiluun ja liikuntaan. Ulkotilat voivat täyttyä nopeasti, kun lapset kilpailevat vuorostaan leikkivälineellä tai urheilukentällä. Siksi onkin tärkeää saada ulkotilojen jokainen neliö tehokkaaseen käyttöön ja varmistaa, että kaikki voivat nauttia ulkoliikunnasta myös pienemmillä alueilla.

Liikunnalliset lisäneliöt, kuten monikäyttöiset tai vuorovaikutteiset peliareenat, lisäävät koulunpihan kuhinaa entisestään. Lappsetin peliareenat on kehitetty nykytrendien mukaisiksi. Monikäyttöiset peliareenat huomioivat sekä rajallisen ulkotilan, terveellisten elintapojen merkityksen, koulun pihalla tapahtuvat kohtaamiset että yhdessä leikkimisen. Lisäämällä areenoihin verkkoja, koreja tai maaleja (myös vuorovaikutteisia) voidaan kentällä pelata jalkapallon lisäksi myös vaikkapa käsipalloa, maahockeyta, tennistä tai lentopalloa. Kun ulkotilat on saatu näin tehokkaasti käyttöön, jokainen saa riittävästi ulkopeliaikaa ja mahdollisuuden osallistua ulkoliikuntaan.

Vuorovaikutteinen Toro-peliareena on värikäs ja monikäyttöinen leikkipaikka

Vuorovaikutteinen Toro-peliareena on värikäs ja monikäyttöinen leikkipaikka

Värikäs Fitness ulkokuntoilupuisto Latvian Dobelessa

Värikäs Fitness ulkokuntoilupuisto Latvian Dobelessa

Muut ulkoliikuntavälineet koulujen pihoille

Myös muut Lappsetin ulkoliikuntavälineet soveltuvat koulujen pihoille. Eikö olisi mahtavaa tarjota ulkokuntosalivälineitä koulun oppilaille ja myös ympäröivälle yhteisölle? Näin kaikenikäiset, -kokoiset ja -kuntoiset ihmiset voisivat kuntoilla yhdessä ulkokuntosalilla koulupäivän jälkeen.

  • Signe Siklander on oppimisen tutkija apulaisprofessori ja dosentti Oulun yliopistosta
    Leikki ja oppiminen kulkevat käsi kädessä

    "Leikki edistää oppimista aktivoimalla koko kehon ja hermomuistin oppimiskokemukseen. Leikin fyysisyys auttaa muistamisessa, ja leikki kehittää myös luovan ajattelun taitoja."

    - Signe Siklander

text liftup shape

Liikunnallisen leikin merkitys lapsen kehitykselle

Haluatko luoda kiinnostavia leikkipaikkoja, jotka edistävät lasten kehitystä?

Me Lappsetilla ymmärrämme fyysisen leikin merkityksen lapsen kehityksessä ja meillä on asiantuntemusta, joka auttaa sinua suunnittelemaan täydellisen leikkiympäristön. Lataa tutkimuksemme jo lue tarkemmin, kuinka Lappset voi auttaa sinua luomaan leikkiympäristön, joka innostaa lapsia oppimaan, kasvamaan ja menestymään.

Esimerkkejä tuotteista koulujen ja päiväkotien pihoille