12 faktaa kestopuusta

Lappset käyttää puutuotevalikoimassaan turvallista, ekologista ja pitkäikäistä painekäsiteltyä pohjoista mäntyä.

Published: 20. tammikuuta 2023, edited: 6. helmikuuta 2024
10

1. Käyttääkö Lappset puunsuojalla käsiteltyä puuta, eli kestopuuta tuotteissaan?

Kyllä. AB-luokkaan suojattua puuta. AB-luokka on määritelty pohjoismaisissa NTR-laatukriteereissä. NTR-kriteerit edellyttävät, että puunsuoja-aine on tehokas, turvallinen ja pitoisuudeltaan riittävä.

2. Mitä kestopuu tarkoittaa?

Kestopuu tarkoittaa painekyllästettyä puuta, joka on laholta suojattua pohjoiseurooppalaista mäntyä. Painekyllästys suojaa myös hometta ja tuhohyönteisiä vastaan, kuten termiittejä.

3. Miksi Lappset käyttää kestopuuta tuotteissaan?

1. Yksi kestävien ja laadukkaiden tuotteiden taustalla oleva salaisuus piilee puunsuojauksessa, jonka nyt myös yksi johtavista ympäristömerkeistä, eli Joutsenmerkki on hyväksynyt osaksi kriteeristöään. 2. Puu on luontoystävällinen, uusiutuva ja ekologinen materiaali. Se kestää eri ilmasto-olosuhteita, kuten paahtavaa auringonpaistetta, lumisen talven kylmyyttä ja rannikkoseudun kosteutta. Kun kyse on vaativista sääolosuhteista, kestopuu on käytössä tutkitusti pitkäikäisin materiaali. Ilman paineen avulla tapahtuvaa puunsuojausta puu lahoaisi ja homehtuisi hyvinkin nopeasti. Varsinkin, jos puu on kosketuksissa maahan. 3. Kestopuu voidaan myös palosuojata. 4. Kestopuuta käytetään leikki- ja liikuntapaikkavälineiden sekä kadunkalusteiden lisäksi esimerkiksi ulkorakennuksissa, terassimateriaalina, laitureissa ja sähkötolpissa sen pitkäkestoisuuden vuoksi. '

"Kestopuuta käytetään myös maalaamattomissa Floran leikkivälineissä. Kestopuun käyttö lisää puun turvallisuutta ja pidentää sen elinkaarta. Se on myös ekologinen vaihtoehto. Kestopuun hyödyntäminen vähentää metsävarojen käyttöä ja huoltoresursseja sekä lyhentää kuljetusmatkoja."

4. Mistä Lappset hankkii kestopuuta tuotteisiinsa

Lappset hankkii pääosan puuraaka-aineesta PEFC-sertifioiduista pohjoiseurooppalaisista talousmetsistä ja käyttää mäntyä (Pinus Sylvestris).  Puusta valmistettavat leikki- ja liikuntapaikkavälineet sekä osa kadunkalusteista tuotetaan Lappsetin Rovaniemen tehtaalla, ja niiden pakkausmateriaaleissa on PEFC-merkintä. Rovaniemen tehtaalla sahatavara käsitellään EU:n REACH-asetuksen ja TUKES:n hyväksymällä puunsuojauksella suljetussa ja valvotussa teollisessa prosessissa laadun varmistamiseksi.

5. Mitä etuja kestopuulla on?

Lappsetin kokemukset kestopuun käytöstä ovat osoittaneet sen monet edut. Lappset on ollut ja on edelleen sitä mieltä, että puun suojaus ympäristöystävällisellä kyllästeellä suojaa puukomponenttia lahoamiselta, haurastumiselta ja tuholaisten hyökkäyksiltä, kuten termiiteiltä. Kestopuun raaka-aineena toimii Pohjois-Euroopan sertifioiduista metsistä tuleva mänty ja sen tuotanto on laadunvalvonnan alaista. Tehtaan lähialueilta hankittavan sahatavaran käyttäminen vaatii pienemmät kuljetusresurssit ja siten vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä. Lisäksi kestopuu on kiitollinen materiaali muotoilun ja käsittelyn näkökulmasta. Lappsetin pitkä kokemus kestävien leikkivälineiden suunnittelusta yhdessä kehittyneiden laadunvalvontajärjestelmien kanssa on mahdollistanut ei-maakosketuksessa olevien puisten tuotteiden takuuajan jatkamisen 10 vuodesta 15 vuoteen. Tuotteiden elinkaaren pidentäminen on yksi tehokkaimmista keinoista kestävän kehityksen mahdollistajana.

6. Miten kestopuuta tehdään?

Kestopuun tuotannossa noudatetaan pohjoismaisia NTR-laatukriteereitä ja sitä valvotaan. Laadunvalvonnasta vastaavat puolueettomat laaduntarkastusyhteisöt Kiwa ja Finotrol Oy. Painekyllästyksessä suoja-aine siirretään puun sisään painekammioissa veden ja paineen avulla. Suoja-aine tunkeutuu laholle alttiin pintapuusolukon läpi. Lappset kontrolloi koko kyllästämisprosessia itse, osana tehtaan ISO 9001 -sertifikaattia, jotta voisi taata laadun ja prosessin tasaisuuden.

7. Millä aineilla puu kyllästetään?

Kestopuun kyllästysaineena käytetään EU:n REACH-asetuksen ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymää puunsuoja-ainetta. Puunsuoja-aineena käytetään pientä määrää (noin 2–3 %) kuparisuoloja ja loput puhdasta vettä (noin 97–98 %). Kupari värjää kestopuun vihertäväksi. Suoja-aineiden turvallisuus ja tehokkuus on tutkittu ja varmistettu ennen niiden käyttöönottoa.

8. Onko kestopuun käyttäminen turvallista?

On turvallista. Hyvin pieni määrä kuparisuoloja saattaa irrota puusta sen kastuessa.

Lappsetin käyttämä puunsuojausaine on turvallinen käyttää leikki- ja liikuntapaikkavälineissä sekä kadunkalusteissa. Kestopuun pinta käsitellään vesiliukoisilla ja ympäristöystävällisillä maaleilla.

9. Mitä käytöstä poistetuille Lappsetin tuotteille tapahtuu? 

Lappsetin tuotepakkaukset ja elinkaaren lopussa olevat tuotteet voidaan kierrättää ja/tai käyttää hyödyksi energiana. Puunsuojauksella käsitellyt osat voidaan käyttää soveltuvin osin uudelleen rakenteisiin. Hävitettävät osat toimitetaan asianmukaisesti suojakäsitellyn puun kierrätyspisteeseen.    Modulaarisen rakenteen ansiosta leikki- ja liikuntapaikkavälineet sekä kadunkalusteet ovat helposti purettavissa niin, että erilaiset materiaalijakeet voidaan käsitellä ja lajitella ao. materiaalin edellyttämällä tavalla.

 

10. Voiko kestopuuta kierrättää?   

Kyllä voi. Kestopuulla on Suomessa oma kierrätysjärjestelmänsä. Käytöstä poistettu kestopuu toimitetaan kunnallisiin jätepisteisiin tai jätelaitoksiin.

   

11. Miten kestopuun kierrätys toimii? 

Suomessa on kestopuun valmistajien perustama kierrätysjärjestelmä. Käytöstä poistettu kestopuu toimitetaan suojakäsitellyn puun kierrätyspisteeseen. Sieltä puu kerätään kierrätysterminaaliin, jossa siitä poistetaan metallikiinnikkeet. Tämän jälkeen puu haketetaan. Kestopuu hyödynnetään elinkaarensa päätteeksi energiaksi. 

12. Miten Lappset osallistuu kestopuun kierrätykseen? 

Lappset on mukana RINKI-kierrätysjärjestelmässä. Elinkaarensa päähän tulleet kestopuiset komponentit lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisiin kierrätyspisteisiin.  

 

Lähteinä on käytetty  Tukes, Kestopuuteollisuus ry and Puuinfo Oy kotisivuja.

Flora Luonnollinen leikki

Puu on itsessään ekologinen, ympäristöystävällinen ja uusiutuva luonnonvara. Puu soveltuu hyvin erilaisiin ilmasto-olosuhteisiin pohjoisen ankarista talvista etelän auringonpaahteeseen ja rannikkoalueiden kosteisiin ympäristöihin.

Lue lisää ratkaisuistamme julkisiin tiloihin

Flora tuotteita