Esteetön leikkipuisto tarjoaa mahdollisuuden liikuntaan ja leikkiin kaikille

Esteettömät leikki- ja liikuntapaikat

Esteettömän ja inklusiivisen suunnittelun sijaan voisi pikemminkin puhua onnellisuussuunnittelusta. Kaikkein tärkeintä on oikea, inhimillinen asenne.

Tämän päivän suunnittelijoiden, rakennuttajien ja rakennusurakoitsijoiden käsissä lepää meidän kaikkien onnellinen ja esteetön tulevaisuus. Heillä on valta muovata ihmisten onnellisuutta ja luoda tasa-arvoa arjessa – myös leikki- ja liikuntapaikoilla.

Inklusiiviset leikkipaikka- ja ulkoliikuntavälineet

Liikuntarajoitteisten henkilöiden kyky liikkua, toimia, suunnata tai kommunikoida on pysyvästi tai tilapäisesti rajoittunut vamman tai sairauden vuoksi. Liikkumisesteisyyteen on monta syytä, fyysisistä ja aisteihin perustuvista rajoitteista kehittymiseen ja käyttäytymiseen liittyviin rajoitteisiin.

Me Lappsetilla uskomme, että liikkumisen riemu on jokaisen oikeus – iästä tai taidoista riippumatta. Siksi olemmekin suunnitelleet leikkikenttä- ja ulkoliikuntavälineemme niin, että kuka tahansa voi nauttia niistä pysyvistä tai tilapäisistä rajoitteista riippumatta.

Ota yhteyttä

Lapset leikkivät leikkipuistossa Ruotsin Lerumissa

Tutkimuskohteena esteetön leikki

Ulkona leikkimisen ja liikkumisen pitäisi olla mahdollista kaikille – mahdollisista rajoitteista, iästä, kulttuuritaustasta, kansallisuudesta, äidinkielestä, mieltymyksistä tai käyttäjien tarpeista riippumatta.

Esteettömät leikkipaikat

Yhdessä leikkiminen ei ole koskaan ollut yhtä helppoa ja hauskaa!

 • Leikkitoimintoja on eritasoisille käyttäjille, helpoista haastaviin.
 • Toimintarajoitteiset lapset voivat leikkiä yhdessä muiden kanssa.
 • Inclusive Design -suunnittelu edistää tasapuolisuutta rajoitteen korostamisen sijaan.
 • Olemme huomioineet sekä pyörätuolien käyttäjät että henkilöt, joilla on muita rajoitteita.

Thomas Street Reserve on ensimmäinen täysin inklusiivinen leikkitila Australian Baysidessa

Thomas Street Reserve on ensimmäinen täysin inklusiivinen leikkitila Australian Baysidessa

Suunnittelu olisi hyvä tehdä lähtökohtaisesti esteettömäksi.

Inclusive Design -ajattelu on hyvä lähtökohta suunnitteluun

”Esteetön leikkipuisto auttaa tasavertaisesti kaikkia ulkoilemaan, liikkumaan ja leikkimään. Esteetön leikkipuisto syntyy hyvällä suunnittelulla, jossa otetaan huomioon puistoa käyttävien aikuisten ja lasten moninaisuus ja moninaiset tarpeet.”

Terhi Tamminen on koulutettu esteettömyyskartoittaja ja toimii Design for All Europe EIDD:n hallituksessa varapuheenjohtajana. Lue Terhin blogista lisää siitä, miten leikkipuistojen välineet ja laitteet tulisi suunnitella jokaisen tarpeisiin.

Esteettömät leikkipaikat voivat olla myös interaktiviisia!

Ulkona leikkimisen ja liikkumisen pitäisi olla mahdollista kaikille – mahdollisesta rajoitteesta, iästä, kansallisuudesta, äidinkielestä, mieltymyksistä tai käyttäjien tarpeista riippumatta. Inclusive Design -ajattelulla totetutetuissa puistoissa jokainen on samalla viivalla, kaikki lapset voivat leikkiä ja nauttia leikkihetkestä yhdessä.

Interaktiiviset välineemme on suunniteltu osallistaviksi, ja Sona -interaktiivinen leikki- ja tanssikaari on yksi hyvä esimerkki siitä. Käytimme vuoden tutkimustyöhön ja asiantuntijoiden ja loppukäyttäjien haastattelemiseen, jotta pystyimme kehittämään pelejä jokaisen tarpeisiin. Ensimmäisen pilottiversiomme julkistamisen jälkeen keräsimme kahden kuukauden ajalta tietoa leikeistä ja pyysimme asiantuntijoilta arvioita näistä uusista osallistavista peleistä, jotka kuuluivat Sonaan.

Ipse de Bruggenin asukkaat leikkivät yhdessä interaktiivisen leikki- ja tanssikaari Sonan alla

Ipse de Bruggenin asukkaat leikkivät yhdessä interaktiivisen leikki- ja tanssikaari Sonan alla

Esteettömät liikunta-alueet sopivat kaikille käyttäjille

Esteettömät liikunta-alueet sopivat kaikille käyttäjille

Esteettömät ja saavutettavat liikuntapuistot

Useimmat Lappsetin liikuntavälineet on suunniteltu esteettömiin liikunta-alueisiin. Pyörätuolien käyttäjät voivat käyttää välineitä, jos alusta on valittu tarkoin niin, että sillä voi liikkua erilaisilla pyörillä.

Välineiden käyttäjillä on riittävästi tilaa liikkua ja kuntoilla. Esimerkiksi eri korkeuksilla olevien tankojen ja renkaiden ansiosta käyttäjä saa niistä hyvän otteen niin pyörätuolista kuin seisten. Eri laitteiden väliin on myös jätettävä riittävästi tilaa, jotta mahdollinen avustaja mahtuu auttamaan kuntoilussa. Lappsetin liikuntavälineiden kirkkaat värit luovat kontrastia ja auttavat ohjaamaan liikettä, tämä tekee samalla liikkumisesta turvallisempaa.

Suomen paralympiaurheilijat testasivat Lappsetin liikuntavälinevalikoimaa

Lappsetin ulkoliikuntavälineitä ovat testanneet Suomen paralympiaurheilijat Henry Manni ja Aleksi Kirjonen.

”Haluamme kannustaa liikuntarajoitteisia ihmisiä nauttimaan urheilusta ja aloittamaan kuntoilun!”

Henry ja Aleksi ovat liikunnanopettajia. Paralympialaisiin treenatessaan he perustivat Facebook-yhteisön, Rajoitteet ovat vain omassa päässä, jolla on yli 80 000 seuraajaa.

Olemme keränneet YouTube-soittolistalta esimerkkivideoita harjoittelun aloittamisesta Lappsetin liikunta-alueilla. Harjoitukset voi tehdä eri tasoisina käyttäjän kokemuksen ja fyysisen kunnon mukaan. Siirry tästä YouTube-soittolistalle!

Suomalaiset paralympiaurheilijat Henry Manni ja Aleksi Kirjonen

Suomalaiset paralympiaurheilijat Henry Manni ja Aleksi Kirjonen

Senior Sport -tuotteet sopivat myös erinomaisesti fysioterapiaan ja kuntoutukseen

Senior Sport -tuotteet sopivat myös erinomaisesti fysioterapiaan ja kuntoutukseen

Senioriliikuntaa aktiiviseen ikääntymiseen

Senior Sport -senioriliikuntavälineet vahvistavat ikäihmisten motorisia taitoja ja toimintakykyä. Niiden mielekkäät toimintamuodot myös parantavat henkistä hyvinvointia ja yleistä onnellisuutta.

 • Geriatrian tutkimus on osoittanut, että jo kaatumisen pelko lisää kaatumisen riskiä. Kun itsevarmuus kasvaa fyysisen harjoittelun myötä, positiivinen kierre on valmis.
 • Aktiiviseen ikääntymiseen liittyvät harjoitukset takaavat myös sen, että ikäihmiset pärjäävät itsenäisemmin arjessa.
 • Kun esimerkiksi paidan napittaminen tai kauppareissut eivät enää tuota hankaluuksia, sinulla on oman elämäsi ohjakset paremmin käsissäsi.
 • Senior Sport -välineet sopivat myös erinomaisesti fysioterapiaan ja kuntoutukseen.

Senior Sport, Rovaniemi Keskuspuisto

Liikunta mahdollistaa pitkää ikää ja itsenäisyyttä

”Ikäihmisten kuntoilualueita tulisi olla paljon enemmän. Yhteiskunnan on otettava ikääntyvien tarpeet paremmin huomioon ja tarjottava heille mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen”, sanoo kliinisen biomekaniikan professori Pazit Levinger Victorian yliopistosta Australiasta.

 • Levinger tutkii ikäihmisten liikunnan merkitystä fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille.
 • Hänestä on harmillista, että ikääntyvä väestö usein unohdetaan liikunta-alueita suunniteltaessa.
 • Leikkikentät ja nuorten aikuisten kuntoilualueet ovat yleisiä, mutta ikäihmisille sopivia kuntoilumahdollisuuksia on vielä vain niukasti.

Park Place -senioripenkissä on kaksi käsinojaa ja istuma-asento on perusmallia pystympi, jolloin iäkkäämpien on helpompi istuutua ja nousta.

Park Place -senioripenkissä on kaksi käsinojaa ja istuma-asento on perusmallia pystympi, jolloin iäkkäämpien on helpompi istuutua ja nousta.

Esteettömät ulkokalusteet

Ulkoympäristöjä suunniteltaessa yksinkertaiset asiat vaikuttavat suuresti esteettömyyteen. Yksinkertaisilla valinnoilla voi suunnittelussa olla iso vaikutus siihen, että ihmiset lähtevät liikkeelle ja viihtyvät ulkona. Piknikpöydät, joissa on pidennetty pöytälevy, tekevät julkisista tiloista esteettömämpiä, sillä ne sopivat monille eri käyttäjäryhmille. Penkkien ja tuolien selkänojat ja käsinojat helpottavat istuutumista ja nousemista.

Korkeammat istuimet, kuten Scandinavia-senioripenkki tai Park Place -senioripenkki, tekevät istumisesta vieläkin helpompaa ikäihmisille. Oasis-turvakeinu on erinomainen lisä ikäihmisten asuinalueille sen patentoidun jarrujärjestelmän ansiosta. Keinun käyttäminen on miellyttävää ja mukavaa.

Lataa Inclusive Design -ajattelun tarkistuslistan materiaali

Haluatko oppia lisää inklusiivisesta suunnittelusta?

Me Lappsetilla uskomme, että liikkumisen ilo kuuluu kaikille iästä ja kyvystä riippumatta. Suunnittelimme muistilistan inclusive design-ajattelumallin toteutumisen tueksi ja suunnittelun apuvälineeksi.

Esimerkkejä inklusiivisista leikki- ja liikuntavälineistä