Reservdelar och underhåll

Underhåll och reservdelar

Med rätt underhåll kommer din utrustning att ha en lång livsläng. Vi designar och tillverkar all vår lek- och sportutrustning med säkerhet i åtanke. Vi tar hänsyn till användarnas åldersgrupp och bedömmer risker utifrån gällande standarder. Ibland måste delar bytas ut på grund av skador eller slitage. Det måste göras utan dröjsmål för att förhindra att farliga situationer uppstår.

Tänk på att du som ägare av området är ansvarig för underhållet av utrustningen och ytan runt omkring den.

Sök reservdelar

Garantin gäller endast om utrustningen har underhållits på rätt sätt

Det är viktigt att följa våra inspektions- och underhållsinstruktioner för att förebygga farliga situationer på och vid vår lek- och sportutrustning. Lappset ansvarar inte för eventuella skador som orsakats av att dessa instruktioner inte följs. Lappsets allmänna produktgarantier gäller under förutsättning att dessa underhållsanvisningar följs. Underhållsmanualen beskriver hur du korrekt inspekterar och underhåller utrustning från oss. 

Generella underhållsinstruktioner

Rengöring av utrustning

Kontrollera att utrustningen är ren. Ta bort all smuts, löv och skräp från produkten och området runtomkring. Tvätta med mild såpa och vatten vid behov. Torka bort rost och vattenfläckar.

Trasiga eller saknade delar

Kontrollera att utrustningen ej har lösa, trasiga eller saknade komponenter. Vid behov, byt ut eller dra/skruva åt fästdetaljer.

Två små barn leker i Flora Trollbyn

Två små barn leker i Flora Trollbyn

Park Place utomhusbänk, soffa och bord

Park Place utomhusbänk, soffa och bord

Främmande föremål

Kontrollera att inga främmande föremål är fastsatta på produkten. Ta bort främmande föremål.

Anslutningar

Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna. Kontrollera att nitar och muttrar inte är lösa eller trasiga. Dra åt fästdetaljerna vid behov eller byt ut till nya. Se monteringsanvisningen, för rätt instruktioner. Det kan vara nödvändigt att ta bort bultskydd och byta ut skadade skydd till nya. Kontrollera att det inte finns glipor där kläder kan fastna i nära rutschkanor, tak, bommar eller skyddsräcken. Dra åt delar som är lösa eller har flyttats.

Utomhusbänk vid havet

Specifika underhållsinstruktioner

Läs mer om de specifika underhållsinstruktionerna för olika delar av utrustningen och färger:

Underhållsinstruktioner

Underhållsinstruktioner för trä- och metallfärger

Besiktningsperson drar åt en reservdel på en lekpark

Besiktningsperson drar åt en reservdel på en lekpark

Reservdelar

Delar måste ibland bytas ut på grund av skador eller slitage. Det måste göras utan dröjsmål för att förhindra farliga situationer. Reparationer ska utföras i enlighet med underhållsmanualen och installationsanvisningarna.

Om en reparation inte kan utföras omedelbart ska den trasiga delen, eller (vid behov) hela utrustningen, göras otillgänglig.

När du behöver en reservdel till utrustning från Lappset, vänligen kontakta din lokala säljare. Observera att leverans av reservdelar från produkter som har utgått ur vårt produktsortiment kan ta längre tid.

Sök reservdelar

Produktskylt

All vår utrustning kommer med en skylt som anger exakt produktmodell. Det gör det enkelt att beställa reservdelar och underhålla.

Produktskylt som skruvas fast på en lekprodukt

Produktskylt som skruvas fast på en lekprodukt

Reservdelar och underhåll

Håll din utomhusutrustning säker med vår årsklocka för underhåll

Att underhålla lekredskap för utomhusbruk är avgörande för utrustningens säkerhet och livslängd. Därför är vi glada över att kunna erbjuda vår årsklocka för underhåll, ett värdefullt verktyg som hjälper dig att hålla koll på behovet av underhåll av din utrustning.