Flora lekpark. Barn åker rutschkana.

12 frågor och svar om träskyddsbehandling av Lappsets produkter

Lappset använder hållbar, ekologisk och träskyddsbehandlad furu i all sin lek-, sport- och parkutrustning av trä.

Published: 4 januari 2023, edited: 6 februari 2024
10

1. Använder Lappset tryckimpregnerat trä i sina produkter?

Vi har tryckimpregnerat trä som motsvarar klass AB, vilket är avsett för användning i utsatta konstruktioner ovan mark

2. Vad är tryckimpregnerat trä?

I tryckimpregnerat trä appliceras skyddsmedel på träet i en impregneringscylinder med vatten och tryck. Konserveringsmedel tränger igenom ytan på träcellerna som kan utsättas för rötan. Tryckimpregneringen ger även skydd mot mögel och insekter, såsom termiter.

3. Varför använder Lappset tryckimpregnerat trä i sina produkter?

  1. En av hemligheterna bakom hållbara produkter med hög kvalitet är tryckimpregnerat trä, en process som många ledande miljömärken har inkluderat i sina hållbarhetskriterier.
  2. Trä är ett miljövänligt, förnybart och ekologiskt material. Den tål ett brett spektrum av klimatförhållanden, som stekande solsken, kalla snöiga vintrar och kustfuktighet. När det gäller tuffa väderförhållanden har tryckimpregnerat trä visat sig vara det material som håller längst i verkliga bruksförhållanden.
  3. Utan en träskyddsbehandling kan trä ruttna och mögla väldigt snabbt, särskilt om det är i kontakt med marken.
  4. Tryckimpregnering ger ett mer hållbart trä med längre livslängd. Användning av tryckimpregnerat virke sparar på våra skogsresurser, kräver lite underhåll och förkortar transportsträckorna.
  5. Förutom lekplats- och sportutrustning används tryckbehandlat trä i utomhuskonstruktioner, däck, bryggor och elstolpar tack vare dess hållbarhet.
”Impregnering förlänger träprodukters livslängd, något som krävs för att skogsråvara ska medverka till skogens koldioxidsänkande egenskaper”

4. Var köper Lappset det tryckimpregnerade virket till sina produkter?

Lappset förvärvar det mesta av sitt trä från PEFC-certifierade skogar i norra Europa. Det används till våra tryckimpregnerade produkter som är av furu (Pinus Sylvestris).

Trälekplatser, sportutrustning och parkmöbler tillverkas i Lappsets fabrik i Rovaniemi. Vi använder ISPM-15-verifierat trä till packning av produkter.

Vid fabriken i Rovaniemi behandlas sågade trävaror med ett träskyddsmedel i en sluten industriell process för att säkerställa en hög kvalitet. Konserveringsmedlet överensstämmer med EU:s REACH-förordning och är godkänt av den finska säkerhets- och kemikaliemyndigheten TUKES.

5. Vilka fördelar erbjuder tryckimpregnerat trä?

De erfarenheter Lappset har fått av användningen av tryckimpregnerat trä genom åren har visat dess många fördelar. Lappset har varit, och är fortfarande, övertygade om att behandling av trä skyddar träkomponenter från röta, sprödhet och ohyra, som termiter.

Virket vi använder är tall som skördats från certifierade skogar i norra Europa där produktionen har en strikt kvalitetskontroll.

Lappsets långa erfarenhet av att designa hållbara lekprodukter i kombination med kvalitetskontroller har gjort det möjligt att förlänga garantin för träprodukter utan markkontakt från 10 till 15 år. Att förlänga produkternas livscykel är ett av de mest effektiva sätten att främja hållbar utveckling.

6. Hur bearbetas tryckbehandlat trä?

Tryckimpregnerat trä produceras under kontrollerade förhållanden enligt de nordiska NTR kvalitetskriterierna. Vid tryckbehandling pressas konserveringsmedlet in i träet i en tryckkammare med hjälp av vatten och tryck.

Lappset kontrollerar hela den tryckbehandlade processen internt som en del av sitt ISO 9001-certifieringssystem för att säkerställa kvalitet och processförhållanden.

7. Vilka medel används för tryckbehandlat trä?

Medlet som används för tryckbehandlat trä är ett träskyddsmedel som är godkänt enligt EU REACH-förordningen. Konserveringsmedlet består av en liten mängd kopparsalter. Vi är måna om att använda en så låg halt av koppar som möjligt, utan att förlora de skyddande effekterna, det är även vad NTR-kriterierna bygger på. Koppar ger det tryckbehandlade träet en grönaktig färg som bleknar med tiden. Medlen är testade för säkerhet och effektivitet innan de godkänns för användning. Vårt tryckimpregnerade innehåller inte arsenik eller krom.

8. Är det säkert att använda tryckimpregnerat trä i lekredskap utomhus?

Ja det är det. Små mängder kopparsalter kan frigöras från trä när det är blött. Det är inte möjligt att användare skulle kunna absorbera skadliga mängder kemikalier vid normal användning av lekplatser.

Träskyddsmedlet som används av Lappset är säkert att använda till lek- och sportutrustning. Tryckbehandlat trä kan ytbehandlas med en vattenlöslig färg.

9. Vad händer med skrotad lekutrustning?

Lappsets förpackningsmaterial och produkter som har nått slutet av sin livslängd kan återvinnas och/eller brännas för att generera värmeenergi. I tillämpliga fall kan tryckbehandlade komponenter återanvändas i ny lekutrustning. Delar som behöver kasseras levereras till återvinningsplatser avsedda för tryckbehandlade produkter.

Tack vare sin modulära struktur kan lek- och sportutrustning enkelt demonteras, vilket gör det möjligt att bearbeta och sortera de olika materialdelarna på lämpligt sätt.

10. Kan tryckimpregnerat trä återvinnas? 

Ja. Skrotat tryckimpregnerat virke tas till en kommunal återvinning, utifrån de lokala riktlinjerna.

11. Hur fungerar återvinningssystemet?

Skrotat tryckimpregnerat virke tas till en särskild insamlingsplats för behandlat trä. Därifrån transporteras den till en återvinningsterminal där eventuella metallfästen tas bort. Därefter bryts träet upp till flis. Vid slutet av sin livslängd förbränns tryckbehandlat trä för att generera värmeenergi.

12. Vilken är Lappsets roll vid återvinning av tryckimpregnerat trä?

Tryckbehandlade träkomponenter som har nått slutet av sin livslängd sorteras och levereras till lämpliga insamlingsställen.

 Källor: Information tagen från Tukes, Kestopuuteollisuus ry och Puuinfo Oy hemsidor.

Flora Nature Play

Trä är ett miljövänligt, förnybart och ekologiskt material. Trä tål ett brett spektrum av klimatförhållanden, som starkt solsken, kalla snöiga vintrar och fukt från sjöar och kuster.