Barn på Flora lekprodukt i Boshoek, Holland

Kvalitets-, miljö- och produkt certifikat

Certifikat över Lappsets kvalitets- och miljöledningssystem samt spårbarhetskedjan för Lappsets trämaterial (PEFC CoC) finns med produkternas certifikat.

All utrustning från Lappset följer de senaste säkerhetsstandarderna. Certifikaten hittar du också under varje produkt på hemsidan.

Bedömningar

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande förening där Sveriges största fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor och produkter. Genom Lappsets produkter som är både hållbara för människor och miljön vill vi tillsammans med Byggvarubedömningens mål främja säkerheten och kvalitén på produkter och material inom bygg- och fastighetsbranschen.

För att säkerställa att alla våra interaktiva lekprodukter är säkra att leka på, har vi certifierat dem enligt högsta möjliga säkerhetsstandarderna på internationella nivå. Certifieringen gäller fallhöjder, fastklämning av kroppsdelar och andra potentiella faror gällande lekutrustning. Detta är otillräckligt för elektronisk/interaktiv lekutrustning då elektronisk säkerhet måste vara en del av certifieringen.

Vi rekommenderar att elektronisk lekutrustning alltid kontrolleras med rätt certifikat för att säkerställa att enheten är testad, godkänd och säker att leka på!

Läs mer om kvaliteten på vår interaktiva lekplatsutrustning