Finno leikkipuisto, Dobele Mill, Latvia

Takuu

Tuote- ja takuuehtomme on suunniteltu varmistamaan mielenrauhasi tuotteidemme suhteen. Alla on mainittu yksityiskohtaisesti ne tuotteet ja osat, joita takuuehdot koskevat. Takuu tulee voimaan päivänä, jona tuote lähetetään Lappsetin tehtaalta. Takuu on voimassa vain sillä ehdolla, että perustus-, asennus- ja huoltotyöt on suoritettu ja dokumentoitu Lappsetin ohjeiden mukaan. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja ja merkinnät tehdyistä huoltotoimenpiteistä on esitettävä tarvittaessa.

Tuotetakuu play, sport ja park-välineille

Nämä takuuehdot kattavat Lappsetin valmistamat tuotteet ja osat, kuten alla tarkemmin määritellään.

Takuuajat

20 vuoden* Rajoitettu takuu

Rakenteellinen lujuus:

Teräsosat ja komponentit

Korkeapainelaminaatista (HPL) valmistetut elementit

Kuumaöljyllä käsitellyt osat

15 vuoden* Rajoitettu takuu

Kyllästetyt puuosat, jotka eivät ole maakosketuksessa

Kyllästetyt puuosat, jotka maakosketuksessa (Euroopassa)

Alumiiniosat

Kuituvahvistetut muoviosat

10 vuoden* Rajoitettu takuu

Betoniosat

Teräs- ja alumiiniosien pintakäsittely

Kiipeilyotteet

Kuumasinkitty HDG pintakäsittely

Interaktiivisten tuotteiden, muut kuin sähköiset osat, kuten teräs-, alumiini- ja muovirakenneosat **

5 vuoden* Rajoitettu takuu

Kyllästetyt puuosat maakosketuksessa (Euroopan ulkopuolella)

Kyllästämättömät puuosat (Play ja Sport)

Teräsvahvisteiset verkot ja köydet

Jouset ja niiden osat

Muovi- ja lasikuituosat

Interaktiivisten tuotteiden sähköosat**

3 vuoden* Rajoitettu takuu

Kumi-, kumitetut ja polyuretaaniosat

Liikkuvat osat, toimintahäiriöt

Jousimobilen puurungot

Teräsvaijerit, kettingit

Muiden kuin teräs- ja alumiiniosien pintakäsittely

Maalatut tai päällystetyt vanerilevyt

Kyllästämättömät puuosat (Park)

2 vuoden* Rajoitettu takuu

Interaktiivisten tuotteiden sähköosat**

Softex-materiaalin kestävyys Euroopassa

1 vuoden* Rajoitettu takuu

Köydet ilman teräsvahviketta

Kangasmateriaalista valmistetut osat ja tarrat

Laastipinnoitetut osat

Muut elektroniikkaosat

Takuun kattavuus

Takuu kattaa takuunalaisten osien toimituksen maksuttomasti asiakkaan varastoon. Vialliset osat on korvattava Lappset komponenteilla. Viallinen osa tulee pyydettäessä palauttaa Lappsetille lähettäjän kustannuksella (voidaan myös sopia tapauskohtaisesti). Takuun nojalla vaihdetun tuotteen tai osan takuu on voimassa alkuperäisen tuotteen tai osan takuuajan loppuun saakka.

*Rajoitettu takuu ei kata seuraavia:

Viat tai vauriot, jotka johtuvat virheellisestä varastoinnista, asennusvirheistä, ilkivallasta tai luonnonkatastrofeista (myrskyt, tulvat, maanjäristykset ja vastaavat tapahtumat).

Normaali kuluminen tai tuotteiden vaurioituminen, joka johtuu tuotteiden virheellisestä käytöstä.

Metalliosien pintakorroosio.

Korroosio, joka johtuu naarmuista, koloista, kulumisesta, suolasta, suolasumusta, kloorista tai vastaavasta syystä.

Puun luonnollinen eläminen, esimerkiksi halkeamat, taipumat, lohkeamat tai repeytymät.

Värien haalistuminen tai muut kosmeettiset virheet, viat tai pinnan normaali kuluminen.

Viat, jotka johtuvat asennuksen virheistä, huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai virheellisestä huollosta.

Kaikki tuotteiden tai sen osien muutokset, korjaukset tai siirrot, jotka on tehnyt muu osapuoli kuin Lappset (poikkeuksena tuotteet, jotka on suunniteltu liikuteltaviksi ja jotka ovat kuljetettu/siirretty Lappsetin ohjeiden mukaisesti).

Tuotteiden virheellinen purkaminen kuljetuksesta.

Lappset toimittaa takuuseen korvatut osat asennuspaikalle maksutta, muttei vastaa työvoimasta tai työvoimakustannuksista vaihto-osien asennuksessa tai minkään osien hävittämiskustannuksista. Vaihto-osien takuu vastaa alkuperäisen takuun jäljellä olevaa osuutta.

Lappsetin vastuu viallisista tuotteista tai osista rajoittuu näissä takuuehdoissa todettuun. Lappset ei vastaa epäsuorista tai välillisistä kustannuksista, tappioista tai vahingoista.

Tämä takuu koskee kaikkia tilauksia, jotka on toimitettu 15.1.2024 jälkeen.

Takuuasioissa voit kääntyä yhteyshenkilösi puoleen.

**Takuu Lappsetin interaktiivisille tuotteille

Me uskomme tarjoamaamme laatuun, ja se näkyy takuussamme! Lupamme, että Lappsetin interaktiivisista tuotteista voidaan nauttia huoletta useiden vuosien ajan. Tarjoamme kymmenen vuoden takuun ei-elektronisille osille, kuten teräs-, alumiini- ja muovirakenteille.

Lappsetin interaktiivisilla tuotteilla on myös 2 vuoden takuu elektronisille osille. Päivittämällä Carefree-pakettiin, takuu voidaan pidentää 5 vuoteen elektronisten osien osalta.

Takuu sisältää myös:

  • Elinikäisen online-tukipalvelun kaikille kysymyksillesi
  • Jatkuvat laiteohjelmisto- ja ohjelmistopäivitykset
  • Elinikäisen asiantuntijaneuvonnan, koulutuksen ja huollon

Takuumme ei kata vandalismia tai virheellistä käyttöä. Vaativissa ilmasto-olosuhteissa ja meren läheisyydessä takuuta on rajoitettu.

Tuotteiden tarkastus ja hyväksyminen

1. Lähetyksissä ilmenneiden puutteiden tai virheiden tai selvien tuotevikojen yhteydessä vaatimukset on esitettävä Lappsetille kirjallisesti neljäntoista (14) työpäivän kuluessa tällaisen vian havaitsemisesta. Jos asiakas ei ilmoita tällaisista puutteista tai vioista hyvissä ajoin, Lappsetilla ei ole velvollisuutta korjata tällaisia toimituksia, ellei asiakas huolehdi kaikista niihin liittyvistä kuluista.

2. Edellä mainitusta riippumatta Lappsetilla ei ole velvollisuutta korvata tai korjata tuotteita, jos asiakas on käsitellyt tai varastoinut niitä väärin, jos tuotteet on jo asennettu tai jos asiakas ei ole täysin täyttänyt näistä ehdoista johtuvia velvoitteitaan.

3. Korvaukseksi väitetysti viallisista tuotteista Lappset voi valintansa mukaan (i) myöntää asiakkaalle kohtuullisen vahingonkorvauksen tai (ii) sopia asiakkaan kanssa asianmukaisesta ratkaisusta kyseisten vikojen ja puutteiden korjaamiseksi. Tällöin asiakas ei voi vaatia lisäksi vahingonkorvauksia.

Kuljetusvauriot ja tuotteen tarkastus

Kuljetuksen aikaisten vaurioiden tai katoamisten osalta noudatetaan viennissä Incoterms 2020 ja Suomessa Finnterms toimitusehtolausekkeita. Vastaanottaja on velvollinen tarkistamaan lähetyksen oikeellisuus pakkauslistan tai lähetteen mukaisesti ennen kuin hyväksyy lähetyksen vastaanotetuksi. Pakkauksen ulkoisista vaurioista on tehtävä merkittävä rahtikirjaan. Mikäli tuotteista löytyy kuljetuksen aikana syntyneitä vaurioita, joita ei lähetystä vastaanotettaessa voinut havaita, täytyy huolitsijan edustaja kutsua tarkastamaan tuote seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Takuu raukeaa, jos edellä mainittua aikaa ei noudateta.

Merenrannan läheisyys

Jos tuotteet asennetaan niin, että ne ovat kosketuksessa kloori- tai meriveteen tai sijaitsevat 500 metrin säteellä rantaviivasta, ne eivät kuulu Lappsetin takuun piiriin, jos niihin tulee vaurioita pintakorroosion vuoksi.

Takuuaika teräs- ja alumiinikomponenttien rakenteelliselle lujuudelle on puolet lyhyempi niissä tuotteissa, jotka on asennettu 500 metrin säteelle merenrannasta, verrattuna vakiotakuuaikaan. Tämä koskee myös kuljetettaviksi suunniteltavia tuotteita riippumatta siitä, kuinka kauan ne ovat olleet merenrannan läheisyydessä.

Kolmannen osapuolen tuotteet

Kolmannen osapuolen toimittajilta peräisin olevat tuotteet ja niiden osat, mukaan lukien elektroniset tuotteet ja osat, eivät sisälly Lappsetin takuuehtoihin. Näille tuotteille ja osille on omat erilliset takuuehtonsa, jotka on suunniteltu erityisesti niitä varten.

Tuotteita ennen ja jälkeen huoltomaalauksen

Ennen
Jälkeen
Ennen
Jälkeen
Kaikki Lappset Elinkaaripalveluiden tarkastajat ovat sertifioituja

Haluatko tietää lisää Elinkaaripalveluistamme?

Lappsetin välineiden oikean asennuksen, säännöllisten tarkastusten ja tarkan huollon merkitystä ei voi liioitella. Nämä olennaiset vaiheet varmistavat, että väline on turvallinen ja käyttövalmis, sekä takaavat kestävän suorituskyvyn ja ilon käyttäjille.

Ota yhteyttä

Reklamaatiolomakkeeseen löydät linkin tästä alta