Balansgång på lekskeppet Santa Maria

Återvinning av lekutrustning

Även om lekplatser och träningsområden underhålls på rätt sätt kommer utrustningen till slut att behövas bytas ut. Alla delar av Lappsets utrustning kan återvinnas eller användas för att generera energi.

Återvinning av lekutrustning är en viktig del i att bevara miljön, då det bidrar till att minska avfall och föroreningar. När lekplatser återvinns på ett ansvarsfullt sätt separeras material som plast, metall och gummi och återanvänds på en mängd olika sätt.

Återvinning av lek- och träningsutrustning

Att återvinna lek- och träningsutrustning minskar efterfrågan på nytt material, vilket innebär att mindre energi och naturresurser behövs för att skapa nya produkter. I slutändan minskar det vårt koldioxidavtryck och hjälper till att skydda vår miljö. Genom att återvinna lek- och träningsutrustning kan vi även hålla farliga kemikalier borta från deponier där de potentiellt skulle kunna förorena vårt grundvatten. Återvinning av lekutrustning har många fördelar för miljön som i sin tur bidrar till en hälsosammare planet för framtida generationer.

Leinelänkaari bostadsrättsgård i Vanda, Finland

Generella instruktioner gällande återvinning

Observera att återvinningscentraler och återvinningstjänsters anvisningar kan variera från företag till företag och från plats till plats. Nedanstående anvisningar har upprättats efter standard praxis.

Du bör alltid kontrollera de lokala anvisningarna där ni återvinner för exakta anvisningar.  

  • Träskyddsbehandlat trädelar kan återanvändas i strukturer eller användas för energiåtervinning vid förbränningsanläggningar. Delar för bortforslande tas till en samlingspunkt för impregnerat trä.
  • Högtryckslaminerade paneler (HPL) kan användas i strukturer eller användas för energiåtervinning vid en licensierad avfallsförbränningsanläggning. Paneler forslas bort till en förbränningsanläggning.
  • Metaller är återvinningsbara och kan bearbetas för användning som återvunnet råmaterial av industrier. Metalldelar sorteras och tas till en uppsamlingsplats för metall.
  • De flesta plastdetaljer har en märkningskod som visar vilken typ av återvinning som materialet hör till. Plastdelar sorteras och tas till en uppsamlingsplats för plast.
  • Papper, papp och kartong levereras till ett reningsverk för återvinning. De sorteras och tas till en passande uppsamlingsplats.
  • Träförpackningar och trädelar kan delvis återvinnas. Trä för bortforsling kan användas som ett bränsle för att ersätta fossila bränslen vid framställning av energi och värme. Beroende på typen av träavfall kan den användas vid eldning av biomassa.
  • Alla komponenter som innehåller gummi eller gummibitar (ex. fallskyddsplattor) är återvinningsbara och kan användas igen. Gummi- och däckrester används för att ersätta icke förnyelsebara material.
  • Stålförstärkta rep och nät kan krossas för att separera materialen plast och metall. Plast används till energiåtervinning och metallen kan återanvändas som återvunnet råmaterial av industrier. Rep och nät kan oftast tas till en metalluppsamlingsplats. Se lokala anvisningar.