Inomhuslekplats på temat Den övergivna staden i gallerian Nova Karolina i Tjeckien
shape

Lappset Creative Works

Lappset Creative + Fantasia Works = Lappset Creative Works

Lappset Creative Works är en sammanslagning av två kreativa enheter – Lappset Creative och Fantasia Works. Avdelningen arbetar över hela världen med tematiserade attraktioner.

shape

Leken är en viktig del av livet

På Lappset Creative anser vi att leken är en viktig del av livet, oavsett ålder. Vi brinner för att skapa lekmiljöer och sociala miljöer som inspirerar besökare i alla åldrar att vara kreativa, aktiva och äventyrliga. Oavsett om du är barn eller vuxen, erbjuder våra attraktioner en rolig och underhållande upplevelse.

Fantasia Works, baserat i staden Kuopio, Finland, är vår produktionsenhet som arbetar med designanpassning, Med en bakgrund inom teater och produktion av tematiserade ytor designar, tillverkar och installerar Fantasia Works unika upplevelser.

På Lappset Creative Works är vi fokuserade på kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Vi använder endast material och utrustning av högsta kvalitet, och vi följer alla säkerhetsstandarder för att säkerställa att våra lekområden är säkra för besökare i alla åldrar. Vi är stolta över att få utveckla vårt arbete projekt efter projekt.

Brandman Sam i Mattel Play -tematiserad lekpark i Liverpool

Brandman Sam i Mattel Play -tematiserad lekpark i Liverpool

Berättelsebaserad design – bli en del av historien!

På Lappset Creative tror vi att berättelsebaserad design är en viktig del i att skapa spännande och engagerande attraktioner som lämnar ett bestående intryck hos besökarna. Vårt team av erfarna designers och historieberättare arbetar tillsammans för att skapa berättelser som vävs in i alla aspekter av attraktionen, från temat och dekoren till de interaktiva elementen och lekupplevelserna.

Oavsett om det handlar om anläggningar för familjeunderhållning, museiutställningar eller butiksmiljöer tror vi att berättelsebaserad design är nyckeln till att skapa en attraktion som inte bara underhåller utan också inspirerar och lär oss något. Vårt team strävar efter att förverkliga din vision genom att nyttja berättelsens kraft så att vi kan skapa oförglömliga upplevelser.

Peter Rabbit-tema lekplats i Willows Activity Farm, St Albans, Storbritannien

STEAM metoden

Vi använder STEAM-metoden för att utforma attraktioner som är både roliga och pedagogiska. Genom att införliva naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, humaniora och matematik (STEAM) i vår design skapar vi engagerande upplevelser som främjar kritiskt tänkande, problemlösning och kreativitet. Oavsett om det handlar om en interaktiv utställning eller en temalekplats ger våra attraktioner en värdefull lärandeupplevelse som hjälper besökarna att utveckla nya färdigheter och kunskaper samtidigt som de har kul. Vi bidrar till morgondagens vetenskapliga kapital.