Dash parkourhopp

Dash Parkour

Sammanhängande rörelse och tuff träning

Målet med parkour är att lära sig utföra smidiga och sammanhängande rörelser på ett anslående sätt. Det är en hobby som utvecklar kreativa rörelsemönster, kroppskontroll och samspel med omgivningen. Utrustningen Dash Parkour har utformats i samarbete med Parkour Academy. Här får entusiasterna en träningsmiljö som är anpassad efter sportens krav, där det är säkert och tillåtet att finslipa de olika rörelserna.

Framtaget tillsammans med professionella parkourutövare

Målet med parkour är att lära sig utföra smidiga och sammanhängande rörelser på ett anslående sätt. Det är en hobby som utvecklar kreativa rörelsemönster, kroppskontroll och samspel med omgivningen. Utrustningen Dash Parkour har utformats i samarbete med Parkour Academy. Här får entusiasterna en träningsmiljö som är anpassad efter sportens krav, där det är säkert och tillåtet att finslipa de olika rörelserna.

Varför Dash parkour?

 • Dash parkours färdiga spots och moduler passar både till små och stora ytor. Produkterna står i rätt position och avstånd till varandra för att kunna erbjuda utövarna variation och säkerhet i övningarna.
 • Med sitt gatusmarta utseende och sina stilrena grafiska former inspirerar Dash parkour till rörelse och aktivitet. 
 • Utrustningen erbjuder något för alla! Både nybörjare och professionella utövare kan nyttja produkternas mångsidiga egenskaper, olika vinklar och ytor att hoppa mellan och landa och balansera på. 
 • Materialen som används i Dash parkour är av hög kvalitet och är noga genomtänkta för att skapa optimala produkter med hållbara, stabila och säkra ytor där man kan greppa och landa. 
 • Dash parkour är framtaget tillsammans med professionella parkourutövare för att kunna erbjuda såväl nybörjare och professionella utövare oändliga variationer i träning och rörelsemönster. 

Visuellt tilltalande

Dash parkours stilrena former, grafiska element, markeringar och väggmålningar smälter in i miljön på ett tilltalande sätt.

Funktionalitet

 • Både grundläggande och avancerade övningsmoment kan hittas i Dash parkour, och anpassas efter utövarens egen kunskapsnivå. 
 • Utövarna kan lätt följa vägarna som produkterna automatiskt skapar eller hitta och utföra sina egna banor. Man kan även fokusera på enstaka övningar med målet att bli snabbare och säkrare för att sedan kunna utföra kombinerade rörelsemoment i följd.
 • Produkterna har många funktionshöjande detaljer som greppvänliga räcken, väggar och ytor i olika vinklar och höjdnivåer. Detta gör produkterna anpassningsbara efter kunskapsnivå och förutsättningar. 
 • Väggar och ytor med antihalk-ytor ger friktion och stabilitet. 

VAD ÄR PARKOUR?

Tanken bakom parkour

är att uppnå enhetliga och oavbrutna rörelsemoment genom ett område, oftast i urbana miljöer. Man bemästrar hinder genom att springa, hoppa och klättra.

Att träna parkour är gynnsamt på flera sätt

 • Fysiskt: ökad bål- och kroppsstyrka samt bra för hjärta och blodcirkulation. 
 • Socialt: med individen i fokus bygger sporten karaktär och styrka samtidigt som det bjuder in till social sammanhållning och samhörighet. 
 • Psykiskt: att testa sina gränser och ta det ett steg längre kan ofta motivera och inspirera även den som har svårt att komma igång. Parkour kan bidra med positiv självverkan, självkänsla och självförtroende samt främjar lärande och kreativitet.  

Parkour, en gatusport

Varför ska man bygga parkourplatser?

 • Funktion: Dash parkour ger utövarna säkra och hållbara platser att utföra oändliga rörelsekombinationer på. Utrustningen kan användas av både nybörjare och utövare med mer erfarenhet. 
 • Sociala fördelar: Ger en socialt acceptabel plats att träna på. Skapar mötespunkter för parkoututövare i alla åldrar.
 • Säkerhet: Utrustningen är designad och testad enligt EU standarden för parkour. Planerade och avsedda parkourparker hålls i regel i god form och underhålls regelbundet. Ingen oväntad trafik eller hinder inom det avsedda området som kan orsaka onödiga olyckor. 
 • Design: som inspirerar till rörelse och aktivitet. 

Är parkour säkert?

Parkour och freerunning har blivit mycket populära sportformer och växer hela tiden. Men är det säkert? Se vår video om parkour och säkerhet.

 • Parkour har fått en stämpel i bland annat sociala medier för att vara en extremsport med stora, häftiga och kanske farliga tricks. Verkligheten är att utövarna lär sig steg för steg och genom repetition att utföra hopp, volter m.m. På ett säkert och planerat sätt bygger utövarna långsamt upp svårighetsgraden efter deras egen förmåga. 
 • Parkourutövare får en ökad förståelse för riskbedömning och en ökad kroppslig medvetenhet.
 • De flesta skador som förekommer är blåmärken och skrapsår. Studier visar att parkour är säkrare än fotboll i och med att skadorna i parkour oftast inte behöver lika lång återhämtningstid.

Dash Parkour produkter

FÄRDIGA PARKOURLAYOUTER

Placeringen av utrustningen är mycket viktigt och kräver kunskap om säkerhet och de olika användargruppernas behov. Dash parkours färdiga layouter är framtagna av erfarna och professionella parkourutövare för optimal användning av utrustningen och för att passa så många som möjligt. 

Lappsets Dash parkour har två typer av färdiga layouter - Spots & Moduler.  Spots består av färdiga ytor där man inte behöver komplettera med ytterligare utrustning om man inte känner för det. 

Spots

Moduler