070210

PARK PERGOLA, GRÅ

En pergola ger möjlighet att skapa ett rum i rummet. I kombination med klätterväxter kan en pergola bli en grön oas.

49 075,00 kr

Produktinformation
Nedladdningar