Skolgård med gungor från serien Finno

Uppförandekod

Lappset Group är ett finskt familjeföretag som vurmar för hållbar utveckling. Vårt hållbarhetsarbete baseras på rekommendationerna i FN:s Agenda 2030 gällande globala mål för hållbar utveckling, men även från erfarenhet av 50 års verksamhet.

Hållbarhet innebär kontinuerlig utveckling

Hållbarhet på Lappset innebär kontinuerlig utveckling av vår verksamhet med hänsyn till miljö, sociala och ekonomiska aspekter. Vår verksamhet bygger på att höja välmående för människor i alla åldrar genom våra lösningar för lek, sport och samvaro.

En av våra grundvärderingar är att vi tar ansvar, framför allt gällande hållbarhet. Som en av Europas största tillverkare av lek-, park- och träningsutrustning förväntar vi oss också att all vår personal och samarbetspartners respekterar våra etiska riktlinjer och åtar sig att arbeta ansvarsfullt.

Under 2014 sammanställdes en samling etiska riktlinjer för alla underleverantörer. Dessa riktlinjer inkluderar koncernens upphandlingspolicy, som beskriver koncernens krav på socialt ansvar för underleverantörer.

2020 godkände Lappsets styrelse den nya versionen av vår uppförandekod. Läs mer om våra etiska riktlinjer från länken nedan.

Uppförandekod

Sisu Rovaniemi Finland

-