text liftup shape

Ekonomi

På den här sidan kan du hitta vår faktureringsinformation, bläddra i våra ekonomiska rapporter och läsa om våra senaste finansiella resultat.

Organisationsnummer och e-faktureringsadress

Ta hand om miljön och fakturera elektroniskt!

Lappsets använder sig av Pagero för e-fakturering. Operatörs-ID är 003723609900 eller PAGERO.

Organisationsnummer: 556460-7900

E-faktureringsadress: 556460-7900 (org.nr) eller SE556460790001 (momsreg.nr)

Leverantörsfakturor skickas till: LappsetSwedenAb@xbs-salo.com

Övriga ärenden: finance@lappset.com

Ett starkt 2022

Lappset Groups resultat bättre än väntat under 2022

Resultatet för förra året är det tredje bästa i Lappset Groups 53-åriga historia. Koncernens omsättning var 66 miljoner euro, vilket nästan var i linje med prognosen. Försäljningsmarginalen var utmärkt (44,7 %). Rörelseresultatet (Ebita) var 3,7 MEUR, vilket i sin tur var 0,9 MEUR mer än budgeterat och bättre än föregående år. Koncernens resultat efter skatt och goodwillavskrivningar uppgick till 2,8 miljoner euro, nästan på 2019 års nivå och en miljon bättre än året innan.

”Resultatet blev klart bättre än väntat. Omsättningen ökade med 6,3 procent jämfört med året innan. Effektiviteten i verksamheten, kostnadsökningen och de därmed sammanhängande kostnadsbesparingarna förbättrade lönsamheten”, säger vd Tero Ylinenpää.

Det nuvarande året har börjat med många osäkerheter, varav den senaste är den begynnande finanskrisen. Kriget i Ukraina fortsätter, vilket gör situationen i världen instabil.

”En lång vinter påverkar försäljning och produktinstallationer i Norden. Dessutom kan kriget i Ukraina påverka marknaden i Europa. När det gäller kostnaderna är den lägre energiprisnivån positiv. Den sänker kostnadsstrukturen. På motsvarande sätt ökar en snabb räntehöjning finansieringskostnaderna”, säger Tero Ylinenpää.

Lappsets finansiella nyckeltal 2022

Lappsets finansiella nyckeltal 2022

endorser
Flera olika faktorer bidrog till ett positivt resultat

Stigande priser och kostnader var ett gemensamt globalt fenomen. De fasta kostnaderna hölls i schack med undantag för en mindre ökning i slutet av året. Trots kraftigt stigande energikostnaderna under hösten var resultatet 2022 en trevlig överraskning. Bland dotterbolagen överraskade Fantasia Works i Kuopio med sitt mycket goda resultat. I enlighet med vår slogan, som lanserades förra året, erbjöd många delar av verksamheten hjärtevärmande stunder av lek, träning och samhörighet. Ett bättre resultat än väntat värmer våra hjärtan. Jag vill tacka alla våra kunder, partners och medarbetare för det goda arbetet tillsammans och vårt fina resultat.

- Tero Ylinenpää, VD, Lappset Group