Lekhus och tunnlar

Utvecklingen av rumslig medvetenhet hos barn skapar förutsättningar för deras anpassning till miljön, och deras lärande. Genom att leka i ett lekhus lär sig barn det naturligt eftersom de måste komma på hur de ska förflytta sig på en mindre plats. Att leka i husen och tunnlarna uppmuntrar också till samarbete när barnen leker kurragömma eller kull. Produkterna är även en trygg och bekväm plats att leka och utforska på.
Fallhöjd min (m): 0
Fallhöjd max (m): 0
Min islagsyta (m²): 0
Max islagsyta (m²): 0