Höghöjdslek

De flesta barn gillar att klättra för det är roligt och spännande. När de når toppen får de möjlighet att se världen från en annan vinkel och får samtidigt en känsla av att ha lyckats. Klättring förbättrar den fysiska styrkan och koordinationen samt bygger upp barnens självförtroende. Ett av de bästa inslagen på en lekplats är ett högt torn med många klättermöjligheter och många lekfunktioner. Förutom sitt höga lekvärde fungerar de höga tornen som fantastiska landmärken. Lekparksutrustning som är byggda på höjden är idealiska för trånga och små utrymmen och genom att bygga vertikala lekplatser sparar man värdefull mark.
Fallhöjd min (m): 0
Fallhöjd max (m): 0
Min islagsyta (m²): 0
Max islagsyta (m²): 0