Balanslek

Balans är viktigt för barn eftersom det hjälper dem att utveckla koordination och motorik samt styrka och smidighet. Balansaktiviteter som att gå på en balansbom eller balansera på en fot hjälper barn att lära sig flytta sin vikt och anpassa kroppsrörelser för att behålla stabilitet. Genom att lära sig balansera får barnen även insikt i sin fysiska förmåga och blir mer medvetna om miljön runt omkring dem.
Fallhöjd min (m): 0
Fallhöjd max (m): 0
Min islagsyta (m²): 0
Max islagsyta (m²): 0