Nordiska Skolledarkongressen 2024

Mässa - Nordiska Skolledarkongressen

Lappset finns på plats för att berätta om våra interaktiva lekprodukter och hur dessa kan användas i utbildningssyfte. Vi kommer prata lärande lek och vikten av att inkludera barn med NPF-diagnoser i utformningen av lekplatser och skolgårdar.

Göteborg 19-20 mars
Register

Skolledarnas viktigaste plats

Möt Lappset på Nordiska Skolledarkongressen, mötesplatsen för de viktigaste cheferna: skolledarna. Här samlas rektorer, skolchefer och skolpolitiker och andra som är intresserade av att diskutera ledarskap och skolutveckling.

Säkra din plats här!

Plats - Svenska Mässan, Göteborg