En pojke i djupa tankar

Tillgänglighet utifrån ett NPF-perspektiv

Alla barn ska ha förutsättningar till samvaro och delaktighet. Att skapa inkluderande lekplatser betyder så mycket mer än att bygga ramper för rullstolsburna. Med rätt produkter, färger, material och utformning kan vi ganska enkelt skapa inkluderande ytor som är för alla.

Published: 26 oktober 2022, edited: 17 april 2024

NPF - Alla barn ska ha förutsättningar till samvaro och delaktighet

I Socialstyrelsens första nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism säger man följande ”Vi fokuserar på svårigheter och inte på styrkor vid adhd och autism, som de kommer till uttryck i samhället i dag. I ett samhälle som är inkluderande för alla behöver flera av svårigheterna inte uppstå, och styrkorna kan tas tillvara bättre”

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid Autism och ADHD

Flicka åker rutschkana på lekplats i Borås

Flicka åker rutschkana på lekplats i Borås

Visste du att ...

1-2 barn per klass har en neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Ökningen i Sverige har med andra ord fördubblats sedan 2015. Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid Autism och ADHD handlar om hur man ska fånga upp dessa barn i ett tidigt skede.

Vi på Lappset tycker att lekmiljöer, skolgårdar och allmän yta bör anpassas till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Att skapa tillgängliga lekplatser

Bra för alla, viktigt för många och nödvändigt för vissa

Lekplatsen ska vara en trygg plats för barn att leka och utvecklas på. För en del barn med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) är det inte så, de kan snarare vara rädda och bli stigmatiserade på lekplatsen.

Hur uppfattar barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar sin omgivning och vad har de för utmaningar på lekplatsen? Det är två av flera viktiga frågor att fundera kring, innan man bygger en lekplats. Ungefär två barn i varje svensk skolklass har en NPF-diagnos, oftast autism eller ADHD. De här barnen behöver och har rätt till lekplatser som även passar dem. Det fina är att lekplatser som gör det, oftast är bra för alla barn.

Med vår mångåriga erfarenhet av att arbeta med inkluderande lekplatser så kan vi hjälpa er att skapa tillgängliga miljöer, även utifrån ett NPF-perspektiv. Alla barn ska ha förutsättningar till samvaro och delaktighet, oavsett förutsättningar eller svårigheter.

Barn hoppar på blomsteg i Fjärilsparken i Kårsta

Barn hoppar på blomsteg i Fjärilsparken i Kårsta

Lek och integrering på lika villkor

Flicka går på hängbro på en Floraprodukt

Flicka går på hängbro på en Floraprodukt

Att fokusera på NPF är en nödvändighet!

Vi har industridesigner och landskapsarkitekter med mångårig erfarenhet och bred kunskap gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och vad dessa barn har för utmaningar på just lekplatsen. Men att skapa inkluderande lekplatser betyder så mycket mer än att bygga ramper för rullstolsburna. Med rätt produkter, färger, material och utformning kan vi ganska enkelt skapa ytor som är för alla, där lek och integrering är på lika villkor.

Vi vill vara med och skapa en tryggare värld. Med det krävs kunskap och erfarenhet inom ämnet, erfarenhet vi gärna delar med oss av. Klicka här för att komma i kontakt med oss!

Vi har skapat en broschyr som innehåller idéer och förslag som vi hoppas ska underlätta i er process till en inkluderad lekplats. Ladda ner broschyren redan idag!

Ladda ner -Lekprodukter som inkluderar barn med NPF

Vi använder insamlad information i enlighet med vår integritetspolicy som är kopplad till EU:s GDPR för marknadsföringskommunikation och utveckling av produkter och tjänster. Läs mer i vår integritetspolicy.