Testning av konstgräsplaner Rovaniemi

Testning av konstgräsplaner

Testning enligt Nordic system säkerställer att din konstgräsplan uppfyller kraven på kvalitet, dvs dess hållbarhet, säkerhet och spelegenskaper.

Published: 9 december 2021, edited: 9 maj 2023
3

Tester tryggar kvaliteten av konstgräsplaner

Visste du att Finlands Bollförbund rekommenderar att man testar nyinstallerade konstgräsplaner i fullstorlek och att de svenska och norska fotbollsförbunden kräver det? Syftet med testerna är att klarlägga den installerade konstgräsplanens kvalitet, dvs. dess hållbarhet, säkerhet och spelegenskaper. Dessa tester kan jämföras med bygginspektörens arbete, som säkerställer kvaliteten.

Konstgräset testas med ett testsystem enligt Nordic system och testet utförs av en expert från ett certifierat testlaboratorium. Nordic är de svenska och norska fotbollsförbundens testsystem.

Vi kontaktar testlaboratoriet åt dig för att boka ett testdatum. Testet tar en arbetsdag. Testerna utförs av en tredje part.