Barn väljer ett spel att spela på Lappset Memo Interaktiva lekpelare

Social lek bygger vänskapsrelationer på lekplatsen

Genom leken utvecklas barn både fysiskt och känslomässigt och lär sig nya sociala färdigheter. Det ger dem självförtroende, vilket gör det lättare att närma sig andra barn. Det sociala samspelet i leken gör det möjligt för barn att utveckla självkänsla, bygga relationer och hantera utmaningar på ett rättvist sätt.

Published: 18 februari 2021, edited: 11 oktober 2023
4

Fyra steg mot social lek

1. Fysiska och sociala hinder

Genom samtal med barn och ungdomar, men även experter visar det sig att fokus ofta inte ligger på att leka tillsammans utan först på att göra det möjligt att faktiskt kunna leka. Att ha tillgång till en lekplats och kunna komma åt lekutrustningen kan vara det första hindret som barnen upplever. För att nå målet med social lek krävs därför att alla dessa hinder undanröjs. Ett annat socialt hinder är uppfattningen om förmågan att leka hos barn med funktionsnedsättning. Det leder till att barn med funktionsnedsättningar stereotypiseras och utesluts från social lek (Prellwitz, M., 2007). Att leka tillsammans bör barnen själva vilja, och att leka ensam är barnets egna val. När barnen däremot vill leka tillsammans bör det finnas tillräckligt med möjligheter och val.

2. Skapa val och möjligheter

Inkluderande lekplatser är utformade så att alla kan röra sig fritt och leka på sina egna villkor. Det uppmuntrar barn till att interagera med varandra och leka tillsammans eller på sidan om. Alla barn kommer inte alltid att kunna eller vilja delta i alla aktiviteter, men det bör alltid finnas ett urval av lekaktiviteter på en inkluderande lekplats. Sociala interaktioner börjar med en konversation mellan barnen. Det kan vara så enkelt som att fråga vad de vill göra härnäst eller dela med sig av sina lekarfarenheter. Alla andra sociala kontakter mellan barnen kommer att utvecklas från denna första interaktion. Miljön på lekplatsen främjar praktiskt lärande och social lek som inte tillämpas i klassrummet (Ramstetter, C.L., Murray, R. & Garner, A.S., 2012). Den förbättrar även elevernas förmåga att lära sig och delta (Nabors, L. & Badawi, M., 1997).

3. Lekutrustning för alla

Syftet här är att ge lika tillgång till och få alla att leka (The Children's Play Information Service, 2008). Tillämpa principerna för inkluderande design så att lekutrustningen är lämplig för så många barn som möjligt, oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Det som är viktigt här är att veta att hur barnen leker och utför dessa aktiviteter, kan vara helt olika. Asymmetrisk lek är vanligt och även rollspel stimulerar till olika aktiviteter. När alla leker bredvid varandra uppstår social lek.

4. Tillämpa social spelmekanik

Som tidigare nämnts är det inte ett mål i sig att alla alltid ska kunna leka tillsammans, men när vi skapar möjligheter för barnen att interagera med varandra genom lekutrustningen kan lekarna stimulera social lek. Nedan följer några exempel på spelmekanik som vi använder för att uppmuntra barnen att leka tillsammans.

  • Turordning
  • Samarbete
  • Röstning
  • Roller
  • Belöningar
  • Åskådare

Två flickor leker på en Flora lekprodukt

Två flickor leker på en Flora lekutrustning

Förbättra social kompetens genom lärande lek

Att turas om

Spelet Stopwatch på Sona låter barnen skapa sin egen bana över lekplatsen och klockar tiden ("16 sekunder, dagens bästa resultat"). Barnen försöker slå varandras tider, men de måste lära sig att turas om. När barnen spelar Target Multiplayer på Sutus interaktiva bollvägg deltar de i sociala lekar genom att dela med sig. De får instruktioner om att träffa målet i sin egen färg, men de måste turas om och samtidigt vara uppmärksamma eftersom målen inte alltid visas i samma ordning.

Hur man hanterar rivalitet och konkurrens

Social lek lär barn hur man hanterar rivalitet. Flera lekar har ett tävlingsmoment, som Dance Battle på Sona, där två lag kämpar mot varandra eller i Memo-lekar som Kull ("rör vid stolpen i din valda färg i tid") eller Dizzy ("vem kan ta flest stolpar i sin egen färg").

Hur man löser konflikter

I de flesta tävlingsinriktade spel vinner den som är snabbast eller har den bästa taktiken, men ibland är det också lite tur inblandat i våra interaktiva spel. Sociala lekar lär också barnen att lösa konflikter. När barnen spelar spelet Switch på vår interaktiva lekprodukt sportarenan Lappset Toro spelar de med var sin färg (de måste till exempel träffa målen med röda lysdioder). Två minuter in i spelet, ropar en röst plötsligt "switch", målet ändrar färg när du kanske precis är på väg att göra mål; detta kan skapa några roliga situationer, och ibland måste du lära dig att anpassa dig, hantera besvikelse eller lösa en konflikt.

Skapa vänskapsrelationer genom att samarbeta

Många aktiviteter på våra interaktiva produkter kräver att barnen samarbetar. Förskolebarn lär sig att samarbeta när de spelar spelet "Memory" på Memo eftersom de kommer ihåg fler symboler genom att arbeta tillsammans.

På Sona kan ni tillsammans känna igen en mer omfattande sekvens under spelet "Codebreaker", vilket gör att ni kan komma till en högre, mer utmanande nivå. Social lek lär också barn att lära varandra saker. Ett förskolebarn kan lära småbarn att känna igen olika färger genom att hjälpa dem att stå på rätt färg när de spelar färgspelet på Sona.

Christiaan Ribbens - Huvudansvarig UX-designer Lappset Interactive
Författare | Christiaan Ribbens - Huvudansvarig UX-designer Lappset Interactive

En av de bästa delarna av min roll på Lappset är att inte bara skapa spel som underhåller, utan också spel som påverkar användare runt om i världen. Vi testar året runt med många olika typer av användare och experter, vilket ger oss värdefulla insikter om hur vi kan göra våra spel ännu bättre. Det bästa är att vi ständigt mäter och besöker olika platser. Då är det fantastiskt att se att det spelas mer och längre, vilket vi ser på våra digitala skärmar, men även när vi besöker en produkt på plats.

Besök christiaans LinkedIn-profil

Läs mer om våra interaktiva lösningar

Lappsets interaktiva lekplatsutrustning