Att vrida och skruva på små knappar utvecklar barnens finmotorik.

Lek och lärande går hand i hand

Att leka främjar inlärning genom att stimulera hela kroppen och då lämna ett minne av inlärningsupplevelsen i nervsystemet. Den fysiska aktiviteten som ingår i leken ökar minnet och lär ut kreativt tänkande. Studier visar att rollspel är oerhört viktigt för lärande. Att leka ger barn en möjlighet att sätta sig i olika positioner och turas om att se saker ur både ledares och följares perspektiv.

Published: 8 mars 2023, edited: 30 maj 2023
5

”Att leka är ett sätt för barn att bearbeta och tillämpa det de har lärt sig tidigare. Att leka handlar om att använda sin fantasi och lära sig förstå mönster och orsaker. Att leka är en yta för kreativt tänkande, för att kliva utanför rutiner och hitta på nya lösningar”, säger forskare i lärande och docent Signe Siklander från Uleåborgs universitet. Ett bra exempel på kreativt tänkande är barns förmåga att få sin omgivning att passa den lek de vill leka. Att leka lär barnen också fysikens lagar och grundläggande livskunskaper.

Signe Siklander är forskare i lärande och docent vid Uleåborgs universitet, Finland

"Barn bör helst rådfrågas gällande utformningen av lekplatser."

- Signe Siklander, 2019

Att leka är bra för den sociala utvecklingen

”Att leka hjälper barn att utvecklas känslomässigt genom att lära dem att till exempel identifiera olika känslor och kontrollera dem. Strategiskt tänkande och problemlösning tränas också då barnen behöver tänka ut sätt att utveckla leken genom att reflektera över varje situation och bestämma om det till exempel behövs fler leksaker”, förklarar Siklander. Studier visar att rollspel är oerhört viktigt för lärande. Att leka ger barn en möjlighet att sätta sig i olika positioner och turas om att se saker ur både ledares och följares perspektiv. ”Till och med planeringen av scenariot och rollerna är en lärorik erfarenhet, eftersom det kräver att barn använder sin tidigare erfarenhet, förståelse och kunskap om ämnet. Att leka i sig är en möjlighet att samla ny kunskap genom andra”, säger Siklander.

Att leka är en aktiv form av lärande

De fysiska aspekterna av lek utmanar både kropp och sinne och ger barn insikt över sin uthållighet och förmåga. Att leka ger barnen möjlighet att lära sig nya saker.

”Barn ser lek som en aktiv form av underhållning. Att titta på tv är till exempel inte detsamma som att leka. Att leka ger barn stimulans som triggar dem och håller dem motiverade.” Hjärnforskning visar att människan fungerar holistiskt och att fysisk aktivitet också stimulerar sinnet. Vikten av rörelse är STOR och bör implementeras i inlärningsprocessen.

"Vi vet alla hur bara lite träning kan plötsligt hjälpa dig att komma på en lösning på ett problem som du har tänkt på länge. Det tar tid för hjärnan att bearbeta ny information, därför är det viktigt att hålla hela kroppen aktiv antingen under eller strax efter ett inlärningsscenario”, säger Siklander.

De fysiska aspekterna av att leka utmanar både kropp och själ

De fysiska aspekterna av att leka utmanar både kropp och själ

Den perfekta lekplatsen har något för alla

I lekplatsvärlden är mångsidighet kung. En optimal lekplatsdesign ger stimulans för olika aktiviteter, olika typer av användare och olika sätt att tänka. Tekniken gör det möjligt att bygga en ny generation lekplatser med helt nya dimensioner. Digitala komponenter kan utformas för att göra barn medvetna om deras framsteg eller tips för att ta sin lek till nästa nivå. Siklander menar att en fantastisk lekplatsdesign också kräver input från de verkliga experterna: barnen. "Barn bör helst rådfrågas innan en lekplats designas. Att låta barnen få säga sitt gör dem mer benägna att i slutändan använda lekplatsen och själva designprocessen kan också vara en lärandeupplevelse och en möjlighet för barn att använda sin fantasi.”

Signe Siklander är forskare i lärande och docent vid Uleåborgs universitet, Finland
Författarprofil

Signe Siklander

Signe Siklander är forskare i lärande och docent från Uleåborgs universitet.

Rekommenderade produkter