Barn leker runt Muminhuset i Rovaniemi

Lappset Sweden AB växlar upp och flyttar till nytt och större kontor i Enköping

Lappset Sweden har tecknat hyresavtal med Frostslingan Fastigheter AB på en fastighet i Stenvreten, Enköping. Lappset planerar att flytta till det cirka 600 kvm stora kontoret med 150 kvm förråd redan under försommaren 2023.

Published: 9 februari 2023, edited: 14 juni 2023

Flytt till nytt kontor

Lappset Sweden växer och de nuvarande lokalerna i Litslena Sneby 2, Enköping, har blivit trånga men framför allt slitna. Lappset planerar att nyanställa kontorspersonal och fortsätta utöka verksamheten i Enköping, vilket var bidragande faktorer till att beslut togs att hitta nya mer anpassade lokaler.

- 2022 arbetade vi med att säkra en god grund för fortsatt verksamhet, och investerade i utveckling av både kompetenser och processer. Nu planerar vi stärka vår närvaro på den svenska marknaden och fortsätta denna tillväxtresa, säger Jens Lindgren, VD.

Lappset har flyttat sin parkproduktion till sina egna fabriker i Finland och Estland, men man kommer dock fortsätta tillverka komponenter till koncernens andra bolag i den befintliga verkstaden som ligger kvar på samma adress som tidigare. I verkstaden kommer några personer jobba heltid med komponenttillverkningen. Till det nya kontoret på Basaltgatan 1 i Enköping, flyttar cirka 20 av företagets cirka 30 medarbetare, då större delen av säljarna är utspridda över landet.

Hyresvärden Frostslingan Fastigheter AB är ett familjeföretag som förvaltar 30 000 kvm kontor, lager och butiker i Enköping. Företaget ägs och drivs av syskonen Andreas, Oscar och Catrin Carlsson och har funnits sedan 2006.

- Jens kom i kontakt med vår mäklare Emil som erbjöd en råyta som vi hade ledig. Lappset tog sedan fram ritningar som var anpassade efter deras behov. Utefter det kunde ett hyreskontrakt tas fram och signas inom någon vecka. Processen och samarbetet med Lappset har varit snabb, trevlig och effektiv, säger Andreas Carlsson, ägare av Frostslingan Fastigheter.

- Nya kontoret är något som alla här väntar ivrigt på. Planerna är i slutfasen, och hyresvärden har redan satt i gång med anpassningarna för vår verksamhet. Det kommer bli moderna, ljusa och luftiga lokaler med utrymmen för olika typer av verksamhet. Medarbetarna är klart värda denna nya spännande förändring, avslutar Jens Lindgren, VD.

Flytten planeras ske innan sommaren 2023.