Vertical Maze i Paris

Långvarig användning av trä är ansvarsfullt och hållbart

Lappset är föremål för många förväntningar särskilt när det gäller produktsäkerheten, men också när det gäller ansvarsfullhet. En av hemligheterna bakom Lappsets hållbara produkter är träskyddet.

Published: 7 mars 2022, edited: 21 september 2023
5

Att jobba på ett hållbart och ansvarfullt sätt

Kajsa Mayrhofer är industridesigner hos Lappset Sweden och väl insatt i kundernas krav. Hon ansvarar för planeringen av gatumöbler, dvs. utvecklar produkternas funktionella och estetiska egenskaper under olika skeden av produktutvecklingen och tillverkningen.

Kajsa har god kunskap om träets egenskaper, eftersom hon specialiserade sig på trä som material under sina studier i produktdesign vid Malmstens Linköpings universitet. Hon anser att trä är ett mycket bra råmaterial på många olika sätt. Det är hållbart, säkert, vackert och varmt att vidröra. Men när man talar om ansvarsfullhet i anslutning till trä vill hon framhäva en särskilt viktig aspekt.

"Jag tycker inte att man kan tänka att trä är ett ansvarsfullt råmaterial enbart för att det är en förnybar naturresurs. Jorden har begränsade resurser och vi kan inte plantera mer träd än vi gör för tillfället. Därför måste vi ta hand om det värdefulla råmaterial som vi får från certifierade skogar. Vi kan inte utnyttja träet endast en kort tid, utan det måste hålla för långvarig användning. Annars är det inte ansvarsfullt att använda", betonar Kajsa.

"Om vi på Lappset vill använda trä på ett ansvarsfullt sätt i våra produkter, har vi inget annat alternativ än att skydda träet mot röta, mögel och angrepp av skadeinsekter", preciserar Kajsa.

Främja hållbar utveckling

Trä från fabriken i Rovaniemi

Trä från fabriken i Rovaniemi

Svanenmärket godkände impregnerat trä som en del av sina kriterier

Under våren 2022 uppdaterade Svanenmärket sina nya kriterier i fråga om impregnerat trä. Kriterierna säkerställer att impregnerat trä som används är hållbart under längre tid, med minimala risker för människor och miljön under hela livscykeln.

Svanenmärket är ett officiellt miljömärke som används i Norden och berättar om miljövänligheten hos en produkt eller tjänst. Syftet med märket är att främja hållbar utveckling och kriterierna för märket uppdateras regelbundet.

"Man får vara verkligt stolt över de nya kriterierna, eftersom Svanenmärkets krav är mycket strikta", gläder sig Kajsa.

Med stor vikt vid säkerhet

Säkerheten är en nyckelfaktor för produkterna

Utan behandling börjar virke som används utomhus bli skörare efter cirka två år. Att använda impregnerat trä är alltså också en säkerhetsfråga, som man inte kan kompromissa med.

"I samhället ställs alltid nya bekymmer och synvinklar i fokus. Man kanske börjar tänka, är det här verkligen bra? Och det är det", berättar Kajsa.

Nya alternativ för träskydd kommer ständigt ut på marknaden, men de måste undersökas i tillräcklig utsträckning innan de tas i bruk. Särskilt när det är fråga om Lappset är säkerheten av största vikt. Det är inte alltid som nya innovationer visar sig vara säkra och hållbara i tester. Vid Lappset undersöks och testas olika alternativ hela tiden. Ingen produkt kommer ut på marknaden utan en omsorgsfull undersöknings- och testningsprocess.

Matkus shoppingcenter i Kuopio Finland

Matkus shoppingcenter i Kuopio Finland

Läs fler artiklar