Besiktning av en lekplats

Besiktning av lekplatser

Besiktning av lekplatser är viktigt för att hålla dem säkra och trevliga för besökarna. Certifierade besiktningsmän måste kontrollera att lekplatsutrustning, idrottsanläggningar, parkmöbler och andra produkter uppfyller säkerhetsnormerna. Detta görs genom kontroller av utrustningens tekniska funktioner så att eventuella brister eller fel kan identifieras och därefter repareras snabbt och effektivt.

Published: 14 juni 2023, edited: 14 juni 2023

Varför måste lekplatser och idrottsplatser besiktas?

För att uppmuntra till lek och motion måste lekplatser och idrottsområden vara säkra för alla användare. För att se till att allt är i ordning bör lekplats- och sportutrustning ses över regelbundet. Detta hjälper till att identifiera eventuella mindre reparationer som behöver göras och kan åtgärdas snabbt, vilket förhindrar behovet av större renoveringar i ett senare skede.

Viktigt att komma ihåg är att ägaren av ytan är ansvarig för lekplatsen eller idrottsområdet. Lappsets garantier är endast giltiga så länge som rutinunderhållet av utrustningen har följts korrekt. Det är viktigt att genomföra regelbundna besiktningar, helst med externa, oberoende och certifierade inspektörer, allt för att garantera högsta möjliga säkerhet på området.

Kontroll av driftsättning

Kontroll av driftsättning

Installationsbesiktning

Innan den nya eller renoverade lekplatsen och sportområdet tas i bruk måste en slutbesiktning genomföras. Vid slutbesiktning kontrolleras installationen av utrustningen och eventuella reparationsarbeten så att de utförs korrekt och hela området är klart.

En slutbesiktning garanterar att ditt lekområde är tryggt och säkert. En loggbok och en installationsmanual ingår för att garantera att all montering gjorts korrekt. Kom ihåg att lekplatsen bör ej användas innan ytan har städats av och lekplatsen förklarats säker!

Årlig besiktning

Varje år bör all utrustning och alla säkerhetsytor besiktas för att se till att de är tekniskt ok och säkra att använda i enlighet med säkerhetsnormerna. Alla nödvändiga uppdateringar och reparationer för det kommande året bör kartläggas under denna besiktning, inklusive en tidsplan och budget. En årlig besiktning betraktas som huvudinspektion av området.

Årlig besiktning av lekplatser

Årlig besiktning av lekplatser

HIC-testning

HIC-testning

HIC-test

HIC-testning (Head Injury Criterion) säkerställer att fallskyddet på ytan absorberar stötarna korrekt.

  • HIC-provet fastställer plattformens fallhöjd, som i sin tur bestämmer stötdämpningen.
  • Testet säkerställer att plattformens stötdämpning uppfyller säkerhetstandarden EN 1176-1:2008.
  • HIC-testning kräver professionell utrustning och en expert som utför testet.
  • En certifierad inspektör mäter flexibiliteten hos lekplatsens underlag med en mätutrustning som är särskilt avsedd för detta ändamål.
  • Mätresultaten registreras i en rapport, som vanligtvis innehåller en översiktsbild av området eller utrustningen med mätpunkter.
  • HIC-testet bör ingå vid slutbesiktning.

Reservdelar och underhåll

Säker utrustning med Lappsets årsklocka för underhåll

Att underhålla lekredskap för utomhusbruk är avgörande för utrustningens säkerhet och livslängd. Därför är vi glada över att kunna erbjuda vår årsklocka för underhåll, ett värdefullt verktyg som hjälper dig att hålla koll på behovet av underhåll av din utrustning.

Beställ årsklocka för underhåll!