Leikkipaikan tarkastus

Leikkipaikkojen tarkastus

Vaaratilanteita voi ennaltaehkäistä tehokkaasti säännöllisillä tarkastuksilla ja korjaamalla raportissa mainitut puutteet. Jos ei-toivottu onnettomuus sattuu, turvallisuudesta on lopulta aina vastuussa leikki- ja liikuntapaikan omistaja. Nukut yösi rauhassa, kun olet huolehtinut alueen tarkastuksista ja kunnossapidosta turvallisuuden ammattilaisen avulla.

Lappset Elinkaaripalvelujen tarkastuksissa kartoitetaan leikki- ja liikuntavälineiden sekä alueiden tekninen kunto ja mahdolliset puutteet. Sertifioidut tarkastajamme tarkastavat, että leikkipaikat, liikuntapaikat ja monitoimikentät, skeittipuistot sekä yleiset alueet ovat nykyaikaisia ja voimassaolevien turvastandardien mukaisia. Meiltä saat myös kustannusarviot korjauksista.

Miksi tarkastuksista tulee huolehtia? 

Leikkipaikkojen kunnossapito ja turvallisuus ovat Kuluttajaturvallisuuslain mukaan leikkipaikan omistajan vastuulla. Suomen kansallisen lainsäädännön ohella leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuutta säädellään myös eurooppalaisin standardein, muun muassa EN 1176 ja EN 16579. Yleiseurooppalaiset standardit säätelevät leikki- ja liikunta-alueiden välineitä, alueiden yleistä turvallisuutta ja erilaisia turvatestauksen metodeita.

Tukes:in mukaan ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemät tarkastukset ovat hyvä tapa arvioida ulkopuolisin silmin leikkikentän turvallisuutta. Tukes vastaa leikkipaikkojen asiakasturvallisuuden valvonnasta. 

Tarkastuspalvelupaketti

Lappsetilta saat juuri sinun tarpeisiin sopivan tarkastuspalvelupaketin.

Laajimmillaan paketti voi olla täyden palvelun kokonaisuus, jossa vuosittain tehtävään tarkastukseen sisältyy rutiinihuolto, huoltoportaalin käyttöoikeus, pitkän tähtäimen suunnitelmat sekä myös pihakalusteiden kartoitus.

Tarkastus voidaan tehdä myös kertaluontoisena sisältäen leikki- ja liikuntavälineiden tarkastuksen sekä raportoinnin.

Leikkipaikan vuositarkastus

Leikkipaikan vuositarkastus

Leikkipaikan toiminnallinen tarkastus

Leikkipaikan toiminnallinen tarkastus

Toiminnallinen tarkastus

Toiminnallinen tarkastus huolehtii siitä, että leikki- ja liikuntapaikka-alueella olevat välineet ovat aina kunnossa. Monet välineet sisältävät liikkuvia ja kuluvia osia, jotka kovassa käytössä voivat rikkoontua.

Leikkikentän tai liikunta-alueen käyttöasteen ollessa suuri, esim. koulut, puistot, toiminnallinen tarkastus varmistaa että puisto on turvallinen käyttää läpi vuoden. Tarkastukset tulisikin tehdä vuosittaisen tarkastuksen lisäksi  1 – 3 kertaa vuodessa käyttöasteesta riippuen.

Huomioithan, että toiminnallinen tarkastus ei korvaa vuosittaista kattavampaa tarkastusta.

HIC-testaus (Head Injury Criteria)

Synteettisten turva-alustojen riittävän iskunvaimennuskyvyn todentamiseen tarvitaan HIC-testausta. Synteettisiä turva-alustoja ovat mm. turva-laatat, tekonurmet sekä valetut turvaalustat ja näiden vaimennuskykyä ei voida arvioida silmämääräisesti tai mittaamalla alustan kerrosvahvuutta.

HIC-testi tulisi suorittaa osana käyttöönottotarkastusta, kun välineiden turva-alueilla on käytetty synteettisiä alustamateriaaleja. Testaus varmistaa, että alustan iskunvaimennus on EN 1176-1:2008 turvanormien mukainen.

HIC-testaukseen vaaditaan ammattimainen kalusto ja asiantuntija. Sertifioitu tarkastajamme mittaa leikkialueen alustan jousto-ominaisuuden siihen tarkoitetulla mittalaitteella. Saat mittaustuloksista helposti tulkittavan raportin, joka sisältää alueen tai välineen pohjakuvan mittauspisteineen.

Kunnossa oleva turva-alusta antaa suojaa putoamisen varalta ja vähentää kaatumis- tai liukastumisriskejä. Puiston omistaja on yhtälailla vastuussa puiston turva-alustan kunnosta kuin välineistäkin.

HIC-testaus

HIC-testaus

Käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastus huolehtii siitä, että leikki- tai liikunta-alue on asennuksen ja huolto- tai korjaustoimenpiteiden jälkeen valmis otettavaksi käyttöön.

Lappset Elinkaaripalvelut tekee käyttöönottotarkastukset välinevalmistajista riippumatta kaikkiin kohteisiin.

Tarkastuksissa noudatettavat standardit

Tarkastuspalveluihin liittyvät tehtävät suoritetaan aina kulloinkin voimassa olevien turvanormien mukaisesti, muun muassa:

  • Leikkialueet: EN 1176-1177
  • Ulkokuntoiluvälineet: EN 16630
  • Areenat: EN 15312
  • Parkourvälineet: EN 16899.

Huomioimme myös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) määräykset. Kaikki Lappset Elinkaaripalveluiden tarkastajamme ovat sertifioituja.

Kaikki Lappset Elinkaaripalveluiden tarkastajat ovat sertifioituja

Kaikki Lappset Elinkaaripalveluiden tarkastajat ovat sertifioituja

Varaosat ja huolto

Pidä ulkovälineesi turvallisina tarkastus- ja huoltovuosikellomme avulla

Ulkoleikki- ja liikuntavälineiden ylläpito on ratkaisevan tärkeää sijoituksesi turvallisuuden ja pitkäikäisyyden kannalta. Siksi olemme iloisia voidessamme tarjota sinulle tarkastus- ja huoltovuosikello-oppaamme, joka auttaa sinua pysymään ajan tasalla välineidesi huoltotarpeista.