Tasapainoilu on aina hyvää harjoitetta.

Leikkipuistovälineiden kierrätys

Vaikka leikkipaikkoja ja urheilualueita ylläpidetäänkin oikein, kaikki välineet saavuttavat jossain vaiheessa elinkaarensa lopun. Kaikki Lappsetin välineiden osat voidaan kierrättää tai käyttää energian tuottamiseen.

Leikkipaikkojen välineiden kierrättäminen on tärkeä osa ympäristön säilyttämistä, sillä se auttaa vähentämään jätettä ja saastumista. Kun leikkipaikkoja kierrätetään vastuullisesti, materiaalit kuten muovi, metalli ja kumi erotellaan ja käytetään uudelleen monin eri tavoin.

Leikki- ja liikuntavälineiden kierrättäminen elinkaaren lopussa

Leikki- ja liikuntavälineiden kierrättäminen vähentää uusien materiaalien kysyntää, mikä tarkoittaa, että uusien tuotteiden luomiseen tarvitaan vähemmän energiaa ja luonnonvaroja. Viime kädessä se pienentää hiilijalanjälkeämme ja auttaa suojelemaan ympäristöämme. Kierrättämällä leikki- ja kuntoiluvälineitä voimme myös pitää vaaralliset kemikaalit poissa kaatopaikoista, joissa ne voivat saastuttaa pohjavettämme. Leikkipuistovälineiden kierrätyksellä on monia etuja ympäristölle, mikä puolestaan ​​edistää terveellisempää planeettaa tuleville sukupolville.

Yleiset kierrätysohjeet

Lappsetin tuotepakkaukset ja elinkaaren lopussa olevat tuotteet voidaan kierrättää ja/tai käyttää hyödyksi energiana. Kerättävät materiaalit ja keräysohjeet voivat vaihdella paikkakunta- ja toimijakohtaisesti. Alla olevat ohjeet on tehty yleisen käytännön mukaan.

Tarkista kuitenkin aina oman alueesi kierrätys- ja keräysohjeet.

Puupakkaukset ja maalatut puutuotteet, joita ei ole kyllästetty Puupakkauksia ja puuosia voidaan kierrättää soveltuvin osin. Hävitettävä puu voidaan käyttää hyödyksi polttoaineena korvaamaan fossiilisia polttoaineita, energian ja lämmön tuotannossa. Puujätettä voidaan käyttää laadusta riippuen tavanomaisissa biopolttovoimalaitoksissa muiden polttoaineiden ohessa tai luvan saaneissa jätteenpolttolaitoksissa. Puujae toimitetaan energiapuukeräykseen.

Suojauksella käsitellyt puuosat Puunsuojaus pidentää puisen tuotteen elinikää huomattavasti. Suojauskäsitellyt osat voidaan käyttää soveltuvin osin uudelleen rakenteisiin. Hävitettävät osat toimitetaan asianmukaisesti suojakäsitellyn puun kierrätyspisteeseen.

Laminaattilevyt  Laminaattilevyt voidaan käyttää uudelleen rakenteisiin soveltuvin osin tai hyödyntää energiana luvan saaneissa jätteenpolttolaitoksissa. Laminaatit toimitetaan jätteenpolttolaitokseen.

Metallit  Metallit ovat kierrätyskelpoisia ja voidaan jalostaa teollisuuden uusioraaka-aineeksi. Metalliosat lajitellaan metallinkeräykseen.

Teräsvahvisteiset köydet ja verkot Köysistä ja verkoista voidaan murskaamalla erotella muovi ja metalli. Muovi hyödynnetään energiana ja metalli uusioraaka-aineena. Köydet ja verkot kelpaavat yleensä metallinkeräykseen.

Paperi, pahvi ja kartonki Paperi-, pahvi- ja kartonkijakeet toimitetaan kierrätettäviksi käsittelylaitoksille. Paperi, pahvi ja kartonki lajitellaan erilliskeräykseen.

Turva-alustalaatat Käytetyt alustat toimitetaan kumikierrätykseen. Kumirouheella korvataan uusiutumattomia luonnonmateriaaleja. 

Muoviosat Muoviosat ovat pääsääntöisesti materiaalimerkittyjä ja ne voidaan sen perusteella joko käyttää uusioraaka-aineena tai hyödyntää energiana luvan saaneissa jätteenpolttolaitoksissa. Muoviosat toimitetaan muovien keräyspaikolle.

Leinelänkaari taloyhtiön piha-alue Vantaalla