I min produktkorg
0 produkter
Tillägg till produktkorgen

: FÅGELBOGUNGA

:  FÅGELBOGUNGA
Produktinformation
Produktgrupp:
Produktnamn: FÅGELBOGUNGA
Produktnummer: 020417M
CertifikatEN 1176-1, 2:2008 TÜV
Användargrupp 1+
Produkt symboler

2

3

3

1

2

1
Produkt symboler
Styrka
Styrkesymbolens värde är en uppskattning av i hur stor utsträckning musklerna måste arbeta samtidigt när man använder en viss utrustning och hur effektivt musklerna måste användas.

Stäng

Produkt symboler
Rytmkänsla
Rytmkänslan övas effektivt med hjälp av utrustning där den egna rytmen genererar en rörelse, t ex att gunga. Symbolvärdet är högre om det krävs flera personer för att generera rörelsen.

Stäng

Produkt symboler
Balans
Balanssymbolens värde grundar sig på stödytornas form, ytmaterial och produktens rörlighet. Värdet påverkas också av förhållandet mellan fötternas och händernas stödpunkter och ytan.

Stäng

Produkt symboler
Rumsuppfattning
Rumsuppfattningssymbolens värde anger i vilken utsträckning positions- och rörelsekänslorna utnyttjas samt förmågan att röra sig i ett tredimensionellt utrymme. Värdet för rumsuppfattning är lägst om utrustningen är plan och fast.

Stäng

Produkt symboler
Tillgänglig för barn med nedsatt syn
1 Lämplig för barn med delvis nedsatt syn utan hjälp eller för barn med svårt nedsatt syn med hjälp.
2 Lämplig för barn med svårt nedsatt syn utan hjälp.

Stäng

Produkt symboler
En väg utan hinder
1 Lämplig för delvis rörelsehindrade barn utan hjälp eller för svårt rörelsehindrade barn med hjälp.
2 Lämplig för svårt rörelsehindrade barn utan hjälp.

Stäng

Tekniska informationen
Största mått2940 mm
Bredd1750 mm
Max fri fallhöjd1400 mm
Tyngsta del27,11 kg
Höjd 2700 mm
Minimum yta / Längd 8100 mm
Minimum yta / Bredd2600 mm
Minimum yta / Höjd 2900 mm
Stötdämpande yta21.1 m2
Antalet användare4 PCS
Lappset_sparePart_no_substitutive.
Lappset_sparePart_substitutive2
Produktinformation
Produktnamn: FÅGELBOGUNGA
Produktnummer: 020417M
CertifikatEN 1176-1, 2:2008 TÜV
Användargrupp 1+
Tekniska informationen
Största mått2940 mm
Bredd1750 mm
Max fri fallhöjd1400 mm
Tyngsta del27,11 kg
Höjd 2700 mm
Minimum yta / Längd 8100 mm
Minimum yta / Bredd2600 mm
Minimum yta / Höjd 2900 mm
Stötdämpande yta21.1 m2
Antalet användare4 PCS

Montering

Monteringstid/1 montör6 h

Den totala monteringstiden beror på ytans storlek, eventuell gjutning och monteringstid. I monteringstiden ingår inte markarbeten.
Lappset-lekredskap levereras i delar med fraktsedel, monteringsanvisningar, besiktningsprotoll och skötselanvisningar.

Monteringsanvisningar

Fil Filformat
COLOUR ALTERNATIVES OF POSTS AND BOOMSPDF
SWING BASEPDF
PART SWINGPDF
MAIN INSTALLATION INSTRUCTIONPDF
FINNO SWITCH IT -PRODUCTSPDF
TYPE AND THICKNESS OF BASE MATERIALPDF

Lappset_sparePart_Configurable

Reservdelar

Lappset_sparePartListInfo

Produktnummer Produktnamn Monteringsanvisningar
701772STOLPE, 95x95x2650, GUL
702533PRINTED LABEL
703248SEAT
901958SWING BEARING
901959BOM
903577CHAINPDF
905090PLASTPULPP
905138TOP HAT
905196TOP HAT
905991KIINNITYSLEVY
909511STÅLBEN, LITEN PLATTA